Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na natječaj za stručnog referenta za računov.poslove u ispostavi

Obavijest i upute kandidatima

KLASA: 100-01/17-01/52

URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/821-17-15

Pula, 12.05.2017.

 

 

 

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

prijavljenim na natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto Stručni referent za računovodstvene poslove u ispostavi 1 izvršitelj

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti prijavljenih kandidata na natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto Stručni referent za računovodstvene poslove u ispostavi – 1 izvršitelj, KLASA: 100-01/17-01/09 URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/821-17-18 od 07.04.2017. godine provest će se u odnosu na kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

 

 

Testiranje kandidata uključuje:

 • Pisano testiranje radi provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se radnik prima
 • Intervju (razgovor) s kandidatima

 

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje

- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

- web stranica Istarski domovi zdravlja www.idz.hr

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti će se održati u utorak 16.05.2017. godine na adresi E. Pascali 3a, u prostorijama ravnateljstva.

 

 

U 08,30 sati održati će se pisano testiranje za sljedeće kandidate:

 1. Nadia Jugovac
 2. Natalija Kindler
 3. Jelena Jelić
 4. Lorena Nadišić
 5. Tamara Selimović
 6. Emina Beganović

 

Odmah po završetku pisanog testiranja će se održati intervju (razgovor) s kandidatima.

U 9,30 sati održati će se pisano testiranje za sljedeće kandidate:

 1. Tea Rešić Perić
 2. Danijela Gržinić
 3. Maja Drlja
 4. Ivana Dodici
 5. Katarina Turkalj

 

Odmah po završetku pisanog testiranja će se održati intervju (razgovor) s kandidatima.

 

 • Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatraženo predočavanje osobne iskaznice, odnosno druge odgovarajuće isprave radi utvrđivanja identiteta
 • Kandidati koji ne pristupe zakazanim terminima, smatrat će se da su odustali od natječaja.
 • Promjene termina nisu moguće.