Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na natječaj za višeg stručnog savjetnika za pravne poslove – 19.09.2018.

Obavijesti i upute kandidatima prijavljenim na natječaj za radno mjesto višeg stručnog savjetnika za pravne poslove 19.09.2018.

KLASA: 100-01/18-01/138
URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/829-18-11
Pula, 10.10.2018.

 

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

prijavljenim na natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto

Viši stručni savjetnik za pravne poslove

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti prijavljenih kandidata na natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto Viši stručni savjetnik za pravne poslove – 1 izvršitelj, KLASA: 100-01/18-01/01 URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/829-18-20 od 19.09.2018. godine provest će se u odnosu na kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

Testiranje kandidata uključuje:

 • Testiranje radi provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se radnik prima
 • Intervju (razgovor) s kandidatima

Izvori za pripremanje kandidata za testiranje

- Zakon o radu (NN 93/14, 127/17)
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (128/17, 47/18)
- Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (29/18)
- web stranica Istarski domovi zdravlja www.idz.hr

Prethodna provjera znanja i sposobnosti će se održati u utorak 16.10.2018. godine na adresi Flanatička 27, Pula, 1. kat, s početkom u 12,00 sati.

 

Na testiranje u 12,00 sati pozivaju se sljedeći kandidati:

 1. Spomenka Borovečki
 2. Igor Glavan
 3. Martina Krajina
 4. Dunja Budicin
 5. Ivana Gržan
 6. Lorna Merlić
 7. Tatjana Kuftić

Odmah po završetku pisanog testiranja će se održati intervju (razgovor) s kandidatima

 • Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatraženo predočavanje osobne iskaznice, odnosno druge odgovarajuće isprave radi utvrđivanja identiteta
 • Kandidati koji ne pristupe zakazanim terminima, smatrat će se da su odustali od natječaja.
 • Promjene termina nisu moguće.