Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na natječaj za višeg stručnog referenta za računovodstvene poslove u sjedištu Ustanove , 04.08.2017.

Obavijest i upute kandidatima
KLASA: 100-01/17-01/114
URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/821-17-31
Pula, 04.09.2017.

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA
prijavljenim na natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto
Viši stručni referent za računovodstvene poslove u sjedištu Ustanove 1 izvršitelj

Prethodna provjera znanja i sposobnosti prijavljenih kandidata na natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto Viši stručni referent za računovodstvene poslove u sjedištu Ustanove – 1 izvršitelj, KLASA: 100-01/17-01/09 URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/821-17-31 od 04.08.2017. godine provest će se u odnosu na kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

Testiranje kandidata uključuje:
- Testiranje radi provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se radnik prima
- Intervju (razgovor) s kandidatima

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
- web stranica Istarski domovi zdravlja www.idz.hr

Prethodna provjera znanja i sposobnosti će se održati u srijedu 13.09.2017. godine na adresi Flanatička 27, Pula, 1. kat, s početkom u 8,30 sati za prvu grupu kandidata te u 9,30 sati za drugu grupu kandidata.

Na testiranje u 8,30 sati pozivaju se sljedeći kandidati:
1. Sanja Bonaca
2. Martina Ruba
3. Kristina Faraguna
4. Vedran Lončarić
5. Sandra Ivančić
6. Nina Mačina
7. Zrinka Dugeč
8. Mladen Milinčić
9. Biserka Benčić
10. Ana Bodiš
11. Majda Turnšek Dobre

Na testiranje u 9,30 sati pozivaju se sljedeći kandidati:
1. Irena Rajačić
2. Ingrid Mužinić
3. Ksenija Dvorsky
4. Tatjana Sain
5. Ivan Tadić
6. Patricija Valić
7. Zvjezdana Oreški
8. Katja Ristić
9. Jelena Nikolić
10. Nataša Brenko
11. Manuela Zubić

Kandidati koji ostvare više od 50% bodova na testiranju biti će pozvani na intervju (razgovor). O terminu intervjua (razgovora) biti će naknadno obaviješteni.

• Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatraženo predočavanje osobne iskaznice, odnosno druge odgovarajuće isprave radi utvrđivanja identiteta
• Kandidati koji ne pristupe zakazanim terminima, smatrat će se da su odustali od natječaja.
• Promjene termina nisu moguće.