Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na natječaj za Višeg stručnog referenta za kadrovske poslove

Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na natječaj za Višeg stručnog referenta za kadrovske poslove

 

KLASA: 100-01/17-01/54

URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/821-17-33

Pula, 03.05.2017.

 

 

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

prijavljenim na natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto Viši stručni referent za kadrovske poslove u sjedištu Ustanove – 1 izvršitelj

 

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti prijavljenih kandidata na natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto Viši stručni referent za kadrovske poslove u sjedištu Ustanove – 1 izvršitelj KLASA: 100-01/17-01/54 URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/821-17-18 od 07.04.2017.g. provest će se u odnosu na kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

 

Testiranje kandidata uključuje: 

 • Pisano testiranje radi provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se radnik prima
 • Intervju (razgovor) s kandidatima

 

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje

- Zakon o radu (NN br. 93/14)

- web stranica Istarskih domova zdravlja www.idz.hr
Prethodna provjera znanja i sposobnosti će se održati u srijedu 10.05.2017. godine na adresi Flanatička 27, Pula, I kat, prema slijedećem rasporedu.

 

U 09,00 sati održati će se pisano testiranje za sljedeće kandidate:

 

 1. Armin Huremović
 2. Barbara Martinčić
 3. Sanda Grabović
 4. Elena Baf
 5. Biljana Medić
 6. Suzana Azuc Stipanov
 7. Ermanita Macan
 8. Goran Zec
 9. Sanja Bonaca
 10. Marina Šverko
 11. Alenka Grčić

 

Odmah po završetku pisanog testiranja će se održati intervju (razgovor) s kandidatima

 

 

 

 

 

U 12,00 sati održati će se pisano testiranje za sljedeće kandidate:

 

 1. Ivanka Radošević Lamot
 2. Samanta Radošević
 3. Lara Bulić
 4. Ines Benčić Šimunović
 5. Sandra Ivančić
 6. Edi Cossetto
 7. Robert Polovina
 8. Zvjezdana Oreški
 9. Oriana Medak
 10. Ivana Bužleta

 

Odmah po završetku pisanog testiranja će se održati intervju (razgovor) s kandidatima

 

 

 • Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatraženo predočavanje osobne iskaznice, odnosno druge odgovarajuće isprave radi utvrđivanja identiteta
 • Kandidati koji ne pristupe zakazanim terminima, smatrat će se da su odustali od natječaja.
 • Promjene termina nisu moguće.