Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na natječaj za radno mjesto viši stručni referent za kadrovske poslove

Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na natječaj za radno mjesto viši stručni referent za kadrovske poslove

 

KLASA: 100-01/17-01/166

URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/846-17-29

Pula, 18.12.2017.

 

 

 

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

prijavljenim na natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto

Viši stručni referent za kadrovske poslove - 1 izvršitelj

 

Intervju (razgovor) s prijavljenim kandidatima na natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto Viši stručni referent za kadrovske poslove – 1 izvršitelj, KLASA: 100-01/17-01/09 URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/821-17-39 od 01.12.2017. godine provest će se u odnosu na kandidate koji su podnijeli pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju sve formalne uvjete iz natječaja.

 

Intervju (razgovor) će se održati u petak 22.12.2017. godine na adresi Flanatička 27, Pula, 1. kat, s početkom u 13,00 sati.

 

 

Na intervju (razgovor) s početkom u 13,00 sati pozivaju se sljedeći kandidati:

  1. Natalija Đurčak
  2. Sandra Ivančić
  3. Matea Pajić
  4. Matija Radolović

 

 

  • Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatraženo predočavanje osobne iskaznice, odnosno druge odgovarajuće isprave radi utvrđivanja identiteta
  • Kandidati koji ne pristupe zakazanim terminima, smatrat će se da su odustali od natječaja.
  • Promjene termina nisu moguće.