Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na natječaj za radno mjesto stručni referent za računovodstveno-financijske poslove u ispostavi Rovinj

 

Obavijesti i upute kandidatima prijavljenim na natječaj Rovinj 06.02.2019

KLASA: 100-01/18-01/26
URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/857-19-20
Pula, 26.02.2019.

 

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

prijavljenim na natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto

Stručni referent za računovodstveno- financijske poslove

Prethodna provjera znanja i sposobnosti prijavljenih kandidata na natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto Stručni referent za računovodstveno- financijske poslove u Ispostavi – Ispostava Rovinj – 1 izvršitelj, KLASA: 100-01/19-01/01 URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/829-19-3 od 06.02.2019. godine provest će se u odnosu na kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

 

Testiranje kandidata uključuje:

 • Testiranje radi provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se radnik prima
 • Intervju (razgovor) s kandidatima

 

Izvori za pripremanje kandidata za testiranje

- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

- web stranica Istarski domovi zdravlja www.idz.hr

 

Prethodna provjera znanja, sposobnosti i razgovor će se održati u utorak 05.03.2019. godine na adresi Flanatička 27, Pula, 1. kat, s početkom u 12,30 sati.

 

Na testiranje u 12,30 sati pozivaju se sljedeći kandidati:

 1. Pamela Štiber
 2. Aleksandra Perković
 3. Natalija Džaferović
 4. Samanta Zec
 5. Corrina Domba
 6. Julija Šain
 7. Danijela Defar
 8. Tihana Damjanić Poropat
 9. Snježana Strmota
 10. Kevin Filipić
 11. Biljana Kljajić Mofardin
 12. Keti Kresina
 13. Dorijana Ritoša Matulić

Odmah po završetku pisanog testiranja će se održati intervju (razgovor) s kandidatima

 

 • Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatraženo predočavanje osobne iskaznice, odnosno druge odgovarajuće isprave radi utvrđivanja identiteta
 • Kandidati koji ne pristupe zakazanim terminima, smatrat će se da su odustali od natječaja.
 • Promjene termina nisu moguće.