OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA – viši stručni referent za kadrovske poslove 04.12.2019.

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

prijavljenim na natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto

Viši stručni referent za kadrovske poslove - 1 izvršitelj, Ispostava Pula

Testiranje s prijavljenim kandidatima na natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto Viši stručni referent za kadrovske poslove - 1 izvršitelj, Ispostava Pula, KLASA: 100-01/19-01/01 URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/858-19-14 od 20.11.2019. godine provest će se u odnosu na kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

Testiranje kandidata uključuje:

 • Testiranje radi provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se radnik prima
 • Intervju (razgovor) s kandidatima

Izvori za pripremanje kandidata za testiranje

- Zakon o radu (N.N. 93/14, 127/17, 98/19)

- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (N.N. 128/17 i 47/18)

- Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (N.N. 29/18, 35/19, 78/19)

- web stranica Istarski domovi zdravlja www.idz.hr

Intervju  će se održati u četvrtak 12.12.2019. godine na adresi Flanatička 27, Pula, 1. kat, s početkom u 12,00 sati prema sljedećem rasporeduꓽ

Na testiranje u 12,00 sati pozivaju se sljedeći kandidati:

 1. Nikola Radosavljević
 2. Sara Šabić
 3. Darija Batelić
 4. Laura Černja
 5. Helena Kulundžić
 6. Sandra Lazarević
 7. Sanja Lorencin
 8. Aleksandar Mitrović
 9. Helena Milovan Rimanić
 10. Barbara Novaković
 11. Maja Vukajlić
 12. Katja Ristić
 13. Joelle Živolić

Odmah po završetku pisanog testiranja će se održati intervju (razgovor) s kandidatima

 • Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatraženo predočavanje osobne iskaznice, odnosno druge odgovarajuće isprave radi utvrđivanja identiteta
 • Kandidati koji ne pristupe zakazanim terminima, smatrat će se da su odustali od natječaja.
 • Promjene termina nisu moguće.