Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto Stručni referent za računovodstveno-financijske poslove u ispostavi Labin-Pula

Obavijesti i upute kandidatima prijavljenim na natječaj Labin-Pula

KLASA: 100-01/19-01/25

URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/857-19-30

Pula, 26.02.2019.

 

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

prijavljenim na natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto

Stručni referent za računovodstveno- financijske poslove

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti prijavljenih kandidata na natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto Stručni referent za računovodstveno- financijske poslove u ispostavi – Ispostava Labin/Pula – 1 izvršitelj, KLASA: 100-01/19-01/01 URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/829-19-3 od 06.02.2019. godine provest će se u odnosu na kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

 

Testiranje kandidata uključuje:

 • Testiranje radi provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se radnik prima
 • Intervju (razgovor) s kandidatima

 

Izvori za pripremanje kandidata za testiranje

- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

- web stranica Istarski domovi zdravlja www.idz.hr

 

Prethodna provjera znanja, sposobnosti i razgovor će se održati u srijedu 06.03.2019. godine na adresi Flanatička 27, Pula, 1. kat, s početkom u 12,00 sati prema sljedećem rasporedu

 

Na testiranje u 12,00 sati pozivaju se sljedeći kandidati:

 1. Ana Gulin
 2. Nina Dundara
 3. Sandra Ivašić
 4. Nensi Debeljuh
 5. Ivan Miletć
 6. Jakov Perkušić
 7. Antonela Fornažar
 8. Anja Ugričić
 9. Tanja Diminić
 10. Aleksandra Perković
 11. Ana Salamun Zrinšćak

 

Na testiranje u 13,30 sati pozivaju se sljedeći kandidati:

 1. Julija Šain
 2. Lejla Koroljević
 3. Natali Peršić
 4. Suzana Licul
 5. Kristijan Golja
 6. Debora Androić
 7. Zdravka Klapčić
 8. Ivan Glavić
 9. Sara Čandić
 10. Lorena Hrvatin Behlić
 11. Klaudia Stepančić

 

Odmah po završetku pisanog testiranja će se održati intervju (razgovor) s kandidatima

 

 • Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatraženo predočavanje osobne iskaznice, odnosno druge odgovarajuće isprave radi utvrđivanja identiteta
 • Kandidati koji ne pristupe zakazanim terminima, smatrat će se da su odustali od natječaja.
 • Promjene termina nisu moguće.