Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na natječaj 05.09.2018. – Viši stručni referent za opće poslove i uredsko poslovanje i arhivu

Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na natječaj 05.09.2018. - viši stručni referent za opće poslove i uredsko poslovanje i arhivu

KLASA: 100-01/18-01/125
URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/804-18-16
Pula, 21.09.2018.

 

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

prijavljenim na natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto

Viši stručni referent za opće poslove i uredsko poslovanje i arhivu

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti prijavljenih kandidata na natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto Viši stručni referent za opće poslove i uredsko poslovanje i arhivu – 1 izvršitelj, KLASA: 100-01/18-01/01 URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/829-18-19 od 05.09.2018. godine provest će se u odnosu na kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

Testiranje kandidata uključuje:

 • Testiranje radi provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se radnik prima
 • Intervju (razgovor) s kandidatima

Izvori za pripremanje kandidata za testiranje

- Uredba o uredskom poslovanju (NN 7/09)

- web stranica Istarski domovi zdravlja www.idz.hr

Prethodna provjera znanja i sposobnosti će se održati u utorak 25.09.2018. godine na adresi Flanatička 27, Pula, 1. kat, s početkom u 12,00 sati.

Na testiranje u 12,00 sati pozivaju se sljedeći kandidati:

 1. Marjana Grbar
 2. Nina Mačina
 3. Laura Černja
 4. Tomislav Tomić
 5. Suzana Balde Ćoza
 6. Katja Ristić

Na testiranje u 13,30 sati pozivaju se sljedeći kandidati:

 1. Goran Zec
 2. Ivana Džombić
 3. Suzana Putinja Kalčić
 4. Kristina Karužić
 5. Petra Orlić
 6. Marina Nišević

 

Odmah po završetku pisanog testiranja će se održati intervju (razgovor) s kandidatima

 • Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatraženo predočavanje osobne iskaznice, odnosno druge odgovarajuće isprave radi utvrđivanja identiteta
 • Kandidati koji ne pristupe zakazanim terminima, smatrat će se da su odustali od natječaja.
 • Promjene termina nisu moguće.