Obavijest i upute kandidatima

Obavijest i upute kandidatima

 

KLASA: 100-01/17-01/90

URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/821-17-20

Pula, 19.06.2017.

 

 

 

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

prijavljenim na natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto Stručni referent za računovodstvene poslove u ispostavi 1 izvršitelj

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti prijavljenih kandidata na natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto Stručni referent za računovodstvene poslove u ispostavi – 1 izvršitelj, KLASA: 100-01/17-01/09 URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/821-17-90 od 02.06.2017. godine provest će se u odnosu na kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

 

 

Testiranje kandidata uključuje:

 • Pisano testiranje radi provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se radnik prima
 • Intervju (razgovor) s kandidatima
 • Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu-web stranica Istarski domovi zdravlja www.idz.hrP
 • Prethodna provjera znanja i sposobnosti će se održati u utorak 27.06.2017. godine na adresi Flanatička 27, Pula, 1. kat, s početkom u 9,00 sati.
 • Na testiranje se pozivaju sljedeći kandidati:
 1. Danijela Gržinić
 2. Marinela Manzin
 3. Natalija Kindler
 4. Ivana Dodici
 5. Sandra Ljubešić
 6. Emina Beganović
 7. Danijela Defar
 8. Tamara Selimović
 9. Karmen Pavletić
 10. Kristina Pranjić

Odmah po završetku pisanog testiranja će se održati intervju (razgovor) s kandidatima.

  • Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatraženo predočavanje osobne iskaznice, odnosno druge odgovarajuće isprave radi utvrđivanja identiteta
  • Kandidati koji ne pristupe zakazanim terminima, smatrat će se da su odustali od natječaja.
 • Promjene termina nisu moguće.