Obavijest i upute kandidatima po natječaju od 04.08.2017.

Obavijest i upute kandidatima

KLASA: 100-01/17-01/119
URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/821-17-11
Pula, 24.08.2017.

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA
prijavljenim na natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto
Viši informatički referent - 1 izvršitelj

Intervju (razgovor) s prijavljenim kandidatima na natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto Viši informatički referent – 1 izvršitelj, KLASA: 100-01/17-01/09 URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/821-17-31 od 04.08.2017. godine provest će se u odnosu na sve prijavljene kandidate.

Intervju (razgovor) će se održati u utorak 29.08.2017. godine na adresi Flanatička 27, Pula, 1. kat, s početkom u 9,00 sati za prvu grupu kandidata te u 09,45 sati za drugu grupu kandidata.

Na intervju (razgovor) s početkom u 9,00 sati pozivaju se sljedeći kandidati:
1. Zrinka Dugeč
2. Bojan Gržinić
3. Dolores Kalfeš
4. Goran Klimov

Na intervju (razgovor) s početkom u 9,45 sati pozivaju se sljedeći kandidati:
1. Ivan Delbianco
2. Kristijan Pauro
3. Irena Holjevac
4. Egle Zukon

• Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatraženo predočavanje osobne iskaznice, odnosno druge odgovarajuće isprave radi utvrđivanja identiteta
• Kandidati koji ne pristupe zakazanim terminima, smatrat će se da su odustali od natječaja.
• Promjene termina nisu moguće.