Natječaji 4.12.2015.

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA -
CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA
52100 Pula, Flanatička 27
04.12.2015.god.
o b j a v l j u j u j e

O G L A S
za prijam na rad u javnu službu

1. DOKTOR/DOKTORICA OPĆE MEDICINE VSS - jedan/jedna (1) radnik/radnica
Ispostava Buzet
-rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog radnika

2. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR SSS - jedan/jedna(1) radnik/radnica
Ispostava Labin
-rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odustnog radnika

3. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR SSS – jedan/jedna(1) radnik/radnica
Ispostava Pula
-rad na određeno vrijeme u djelatnosti sanitetskog prevoza, zamjena za privremeno odsutnog
radnika

Uvjeti:
Pod 1. VSS - Medicinski fakultet, odobrenje za samostalni rad;
Pod 2. SSS - Medicinska škola, odobrenje za samostalni rad;
Pod 3. SSS - Medicinska škola, odobrenje za samostalni rad;

Pristupnici trebaju dostaviti zamolbu s navedenom točkom i Ispostavom radnog mjesta, te:
• životopis
• domovnicu
• dokaz o završenom obrazovanju - presliku
• presliku uvjerenja iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda ) HZMIO o radnom stažu
• presliku odobrenja za samostalni rad (licenca)
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u obzir.
Prijave se dostavljaju u roku 8 dana od objave na adresu:

R a v n a t e lj
Ante Ivančić dr.med