Natječaji 4.11.2015.

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA -

CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA
Flanatička 27, 52100 Pula

04.11.2015. o b j a v l j u j e

 

N A T J E Č A J
za prijem na rad u javnu službu
 

 

1. DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE, SPECIJALIST PSIHIJATRIJE

    Ispostava Pulajedan/jedna(1) radnik/radnica – rad na određeno vrijeme do dobivanja suglasnosti

Ministarstva zdravlja za rad na neodređeno vrijeme;

 

2. DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE, SPECIJALIST GINEKOLOGIJE I  OPSTETRICIJE

    Ispostava Pula - jedan/jedna (1) radnik/radnica - rad na određeno vrijeme do dobivanja suglasnosti

Ministarstva zdravlja za rad na neodređeno vrijeme;

 

3. DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE, SPECIJALIST PEDIJATRIJE

       Ispostava Buzet jedan/jedna(1) radnik/radnica – rad na određeno vrijeme, zamjena za specijalizaciju;

 

 

4. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR SSS

    Ispostava Buzet jedan/jedna(1) radnik/radnica – rad na određeno vrijeme do dobivanja suglasnosti

Ministarstva zdravlja za rad na neodređeno vrijeme;

 

5. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR SSS

    Ispostava Pula jedan/jedna(1) radnik/radnica – rad na određeno vrijeme, zamjena za odsutne radnike;

 

 

 

Uvjeti:

 

Pod 1. VSS – Medicinski fakultet, specijalizacija iz psihijatrije, odobrenje za samostalni rad;

Pod 2. VSS – Medicinski fakultet, specijalizacija iz ginekologije i opstetricije, odobrenje za samostalni rad;

Pod 3. VSS – Medicinski fakultet, specijalizacija iz pedijatrije, odobrenje za samostalni rad;

Pod 4. SSS – Medicinska škola, odobrenje za samostalni rad;

Pod 5. SSS – Medicinska škola, odobrenje za samostalni rad;

 

Prijava za natječaj: Kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokumente:

·               Zamolbu s navedenim rednim brojem radnog mjesta za kojeg se natječe

·               Životopis

·               Domovnicu,

·               diplomu o završenom studiju odgovarajućeg smjera

·               dokaz o položenom stručnom ispitu

·               odobrenje za samostalni rad (licenca)

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u obzir. Prijave se dostavljaju u roku osam dana od objave na adresu: ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA 52 100  Pula, Flanatička 27

 

R a v n a t e lj

Ante Ivančić dr.med.