Natječaji 16.12.2015.

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA -

CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA
52100 Pula, Flanatička 27

16.12.2015.god.   

o b j a v l j u j e

 

 

O G L A S
za prijam na rad u javnu službu 
 

 

 

1. DOKTOR/DOKTORICA OPĆE MEDICINE VSS

    Ispostava Pula jedan/jedna(1) radnik/radnica - rad na određeno vrijeme u ordinaciji opće

    medicine- zamjena privremeno odsutne djelatnice do povratka sa specijalizacije;

 

2. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR SSS

    Ispostava Pula jedan/jedna(1) radnik/radnica – rad na određeno vrijeme – zdravstvena

    njega u kući – zamjena za privremeno odsutnu djelatnicu;

 

3. ZDRAVSTEVNO-LABARATORIJSKI TEHNIČAR/TEHNIČARKA SSS

    Ispostava Rovinj - jedan/jedna (1) radnik/radnica – rad na određeno vrijeme zbog zamjene

privremeno odsutnih djelatnika;

 

 

Uvjeti: 

Pod 1. Medicinski fakultet, odobrenje za samostalni rad;

Pod 2. Medicinska škola općeg smjera, odobrenje za samostalni rad;

Pod 3. Medicinska škola općeg smjera, odobrenje za samostalni rad;

 

 

Pristupnici trebaju dostaviti zamolbu s navedenom točkom i Ispostavom radnog mjesta, te:

·               Životopis

·               domovnicu

·               dokaz o završenom obrazovanju - presliku

·               presliku uvjerenja iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda ) HZMIO o radnom stažu

·               presliku odobrenja za samostalni rad (licenca)

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u obzir.
Prijave se dostavljaju u roku 8 dana od objave na adresu:

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA
52 100  Pula, Flanatička 27

 

R a v n a t e lj
____________________

Ante Ivančić, dr. med.