Natječaji 13.10.2015.

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA -

CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA
52100 Pula, Flanatička 27

14.10.2015.god.   

o b j a v l j u j e

 

O G L A S
za prijam na rad u javnu službu 

 

 

  1. STRUČNA PRVOSTUPNICA (baccalaurea) SESTRINSTVA (VŠS Medicinska sestra/tehničar)

    Ispostava Poreč – jedan/jedna (1) radnik/radnica – rad na određeno vrijeme do dobivanja

suglasnosti Ministarstva zdravlja;

 

  1. STRUČNA PRVOSTUPNICA (baccalaurea) SESTRINSTVA (VŠS Medicinska sestra/tehničar)

    Ispostava Umag – jedan/jedna (1) radnik/radnica – rad na određeno vrijeme - zamjena

radnice privremeno nesposobne za rad;

 

  1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR SSS

    Ispostava Pula jedan/jedna(1) radnik/radnica – rad na određeno vrijeme u djelatnosti

sanitetskog prijevoza – privremeno povećanje opsega poslova do preseljenja OB Pula u nove

prostore;

 

  1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR SSS

    Ispostava Umag jedan/jedna(1) radnik/radnica – rad na određeno vrijeme u djelatnosti

stacionara – zamjena za godišnje odmore i privremeno nesposobne za rad;

 

Uvjeti: 

 

Pod 1. i 2. Medicinski fakultet ili Zdravstveno veleučilište, odobrenje za samostalni rad;

Pod 3. i 4. Medicinska škola, odobrenje za samostalni rad;

 

 

Pristupnici trebaju dostaviti zamolbu s navedenom točkom radnog mjesta za koje se natječu, te:

  • Životopis
  • domovnicu
  • dokaz o završenom obrazovanju - presliku
  • presliku uvjerenja iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda ) HZMIO o radnom stažu
  • presliku odobrenja za samostalni rad (licenca)

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u obzir.
Prijave se dostavljaju u roku 8 dana od objave na adresu:

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA
52 100  Pula, Flanatička 27

 

R a v n a t e lj

Ante Ivančić dr.med