Natječaj specijalizacija

NATJEČAJ

Prilog:prilognat_41

Na temelju odobrenog Plana specijalizacija za 2014. godinu – dopuna Plana od 02. prosinca 2014.god., Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN 100/11, 133/11, 54/12, 49/13), Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 154/08), Istarski domovi zdravlja – Case della salute dell'Istria, Pula, Flanatička 27, Odluke o imenovanju povjerenstva za izbor specijalizanta od 19.studenog 2014.god.raspisuje

NATJEČAJ

za upućivanje doktora medicine na specijalističko usavršavanje

Raspisuje se natječaj za upućivanje na specijalističko usavršavanje zdravstvenog radnika za potrebe Istarskih domova zdravlja, i to za specijalizaciju iz:

  1. ginekologije i opstetricije– 1 izvršitelj/izvršiteljica

Opći uvjeti pristupnika za odobravanje specijalizacije:

– zdravstveni radnik visoke stručne spreme, stručnog zvanja doktor medicine;

– odobrenje za samostalan rad (licenca);

– aktivno znanje jednoga stranog jezika.