Natječaj 29.03.2017.

Natječaj 29.03.2017.

KLASA: 100-01/17-01/09
URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/821-17-16
Pula, 29.03.2017.

NATJEČAJ
za prijam na rad u javnu službu
1. SVEUČILIŠNI/STRUČNI PRVOSTUNIK MEDICINSKO LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE
Ispostava Rovinj – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutne djelatnike
2. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u djelatnosti zdravstvene njege u kući
Ispostava Pula – dva (2) izvršitelja, rad na određeno vrijeme, do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za rad na neodređeno vrijeme
3. KUHAR
Ispostava Pazin – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog djelatnika

Uvjeti:
1. Preddiplomski sveučilišni/stručni studij medicinsko laboratorijske dijagnostike, odobrenje za rad,
2. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
3. Srednja ugostiteljska škola, smjer kuhar.

Prijava na natječaj - kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokumente:
• zamolbu s navedenim rednim brojem radnog mjesta za koje se natječe,
• životopis,
• domovnicu – preslika,
• dokaz o završenom obrazovanju - preslika,
• dokaz o položenom stručnom ispitu- preslika, točke 1.-2.,
• odobrenje za samostalni rad (licenca) – preslika, točke 1.-2.,
• uvjerenje iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stažu.

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj za prijem za rad u javnu službu mogu se prijaviti osobe oba spola.
Kandidati će biti izviješteni o rezultatu izbora putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja – www.idz.hr nakon donošenja odluke o izboru kandidata.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u obzir.
Prijave se dostavljaju u roku 8 dana od objave na adresu:
ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA
52 100 Pula, Flanatička 27

Ravnatelj
Ante Ivančić, dr. med.

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA

Obavijest o rezultatima natječaja za kuhara u ispostavi Pazin

Obavijest o rezultatima natječaja 

Obavijest o rezultatima natječaja za sveučilišnog prvostupnika medicinsko laboratorijske dijagnostike

Obavijest