Natječaj 28.08.2015.

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA -
CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA
52100 Pula, Flanatička 27
28.08.2015.god.
o b j a v l j u j e

O G L A S
za prijam na rad u javnu službu

1. DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE, SPECIJALIST PSIHIJATRIJE
Ispostave Istarskih domova zdravlja – jedan/jedna(1) radnik/radnica – rad na određeno
vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravlja;

2. DOKTOR/DOKTORICA OPĆE MEDICINE, SPECIJALIST INTERNE MEDICINE
Ispostava Labin – jedan/jedna(1) radnik/radnica - rad na određeno vrijeme - zamjena
privremeno odsutne radnice u internističkoj ordinaciji – zamjena za bolovanje i porodni dopust;

3. DOKTOR/DOKTORICA OPĆE MEDICINE - jedan/jedna (1) radnik/radnica
Ispostava Poreč – jedan/jedna(1) radnik/radnica - rad na određeno vrijeme u ordinaciji opće
medicine do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravlja;

4. DOKTOR/DOKTORICA OPĆE MEDICINE - jedan/jedna (1) radnik/radnica
Ispostava Rovinj i Pazin – jedan/jedna(1) radnik/radnica - rad na određeno vrijeme -
zamjena privremeno odsutnih radnika;

5. DOKTOR/DOKTORICA OPĆE MEDICINE - jedan/jedna (1) radnik/radnica
Ispostava Poreč – jedan/jedna(1) radnik/radnica - rad na određeno vrijeme - zamjena
privremeno odsutnog radnika u ordinaciji obiteljske medicine – zamjena za bolovanje;

6. DOKTOR/DOKTORICA OPĆE MEDICINE - jedan/jedna (1) radnik/radnica
Ispostava Labin – jedan/jedna(1) radnik/radnica - rad na određeno vrijeme - zamjena
privremeno odsutnih radnika u ordinacijama obiteljske medicine – zamjena za godišnje odmore;

7. DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE - jedan/jedna (1) radnik/radnica
Ispostava Poreč za rad u turističkoj ambulanti - rad na određeno vrijeme;

8. STRUČNA PRVOSTUPNICA (baccalaurea) SESTRINSTVA (VŠS Medicinska sestra/tehničar)
Ispostava Pula – jedan/jedna (1) radnik/radnica - rad na određeno vrijeme - zamjena
privremeno odsutne radnice – zamjena za roditeljski dopust;

9. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR SSS
Ispostava Poreč – jedan/jedna(1) radnik/radnica – rad na određeno vrijeme do dobivanja
suglasnosti Ministarstva zdravlja;

10. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR SSS
Ispostava Poreč – jedan/jedna (1) radnik/radnica - rad na određeno vrijeme - zamjena
privremeno odsutne radnice u ordinaciji obiteljske medicine – zamjena za bolovanje;

11. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR SSS
Ispostava Labin – jedan/jedna (1) radnik/radnica - rad na određeno vrijeme - zamjena
privremeno odsutne radnice u internističkoj ordinaciji – zamjena za bolovanje i porodni dopust;

12. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR SSS
Ispostava Umag – jedan/jedna(1) radnik/radnica - rad na određeno vrijeme - zamjena
privremeno odsutnih radnika na stacionaru – zamjena za godišnje odmore;

Uvjeti:
Pod 1. Medicinski fakultet, specijalizacija iz psihijatrije, odobrenje za samostalni rad;
Pod 2. Medicinski fakultet, specijalizacija iz interne medicine, odobrenje za samostalni rad;
Pod 3. – 7. Medicinski fakultet, odobrenje za samostalni rad;
Pod 8. Medicinski fakultet ili Zdravstveno veleučilište, odobrenje za samostalni rad;
Pod 9. – 12. Medicinska škola općeg smjera, odobrenje za samostalni rad;

Pristupnici trebaju dostaviti zamolbu s navedenom točkom i Ispostavom radnog mjesta, te:

  • Životopis
  • domovnicu
  • dokaz o završenom obrazovanju - presliku
  • presliku uvjerenja iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda ) HZMIO o radnom stažu
  • presliku odobrenja za samostalni rad (licenca)

    Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u obzir.

Prijave se dostavljaju u roku 8 dana od objave na adresu:
ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA
52 100 Pula, Flanatička 27

R a v n a t e lj
Ante Ivančić dr.med