Natječaj 26.08.2016.

Natječaj 26.08.2016.

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA -

CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA

52100 Pula, Flanatička 27

26.08.2016. god.

o b j a v l j u j e

 

N A T J E Č A J

za prijam na rad u javnu službu

 

 1. DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE za rad u ordinaciji opće medicine,

Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica – rad na određeno vrijeme, zamjena za djelatnika na specijalističkom stažu

 1. DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE za rad u ordinaciji opće medicine,

Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica – rad na određeno vrijeme, zamjena za djelatnika na specijalističkom stažu

 1. DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE za rad u ordinaciji opće medicine,

Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica – rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutne djelatnike

 1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u djelatnosti zdravstvene njege u kući,

Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica – rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog djelatnika

 1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad na stacionaru,

Ispostava Labin – dva (2) izvršitelja/izvršiteljice – rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutne djelatnike

 1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u specijalističkoj internističkoj ordinaciji

Ispostava Rovinj – jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica – rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog djelatnika

 

Uvjeti:

1.-2. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, odobrenje za rad;

3.-6. Srednja medicinska škola, odobrenje za samostalni rad;

Prijava za natječaj: Kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokumente:

 • zamolbu s navedenim rednim brojem radnog mjesta za kojeg se natječe,
 • životopis,
 • domovnicu,
 • presliku uvjerenja iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stažu
 • dokaz o završenom obrazovanju,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu,
 • odobrenje za samostalni rad (licenca)

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u obzir. Prijave se dostavljaju u roku osam (8) dana od objave na adresu:

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA 52100 Pula, Flanatička 27

 

R a v n a t e l j

Ante Ivančić, dr. med.