Natječaj 26.04.2017.

Natječaj 26.04.2017.

KLASA: 100-01/17-01/09

URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/821-17-22

Pula, 26.04.2017.

 

 

NATJEČAJ

za prijam na rad u javnu službu

 

 1. DOKTOR MEDICINE, SPECIJALIST MEDICINE RADA I SPORTA

Ispostava Umag – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme

 1. DOKTOR MEDICINE, SPECIJALIST PSIHIJATAR

Istarski domovi zdravlja – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme

 1. DOKTOR DENTALNE MEDICINE

Ispostava Pula - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za rad na neodređeno vrijeme

 1. DOKTOR MEDICINE za rad u turističkoj ambulanti

Ispostava Poreč – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme zbog povećanog opsega posla u turističkoj sezoni

 1. DOKTOR MEDICINE

Istarski domovi zdravlja – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutne djelatnike

 

Uvjeti:

 1. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, poslijediplomski specijalistički studij iz medicine rada i sporta, odobrenje za rad,
 2. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, poslijediplomski specijalistički studij iz psihijatrije, odobrenje za rad,
 3. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij dentalne medicine, odobrenje za rad,
 4. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, odobrenje za rad,
 5. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, odobrenje za rad.

 

Prijava na natječaj - kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokumente:

 • zamolbu,
 • životopis,
 • domovnicu – preslika,
 • dokaz o završenom obrazovanju - preslika,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu- preslika
 • odobrenje za samostalni rad (licenca) – preslika,
 • uvjerenje iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stažu

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj za prijem za rad u javnu službu mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili usmenu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta o čemu će biti obaviješteni putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja - www.idz.hr. Ako kandidat ne pristupi razgovoru ili prethodnoj provjeri znanja u zakazano vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Istarski domovi zdravlja zadržavaju pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata te poništiti natječaj bez obrazloženja.

Kandidati će biti izviješteni o rezultatu izbora putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja – www.idz.hr nakon donošenja odluke o izboru kandidata.

 

Prijave se dostavljaju u roku 8 dana od objave na adresu:

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA

52 100 Pula, Flanatička 27

 

 

Ravnatelj

__________________

Ante Ivančić, dr. med.

Obavijest o odabiru kandidata

KLASA: 100-01/17-01/61

URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/821-17-6

Pula, 01.06.2017.

 

Svim kandidatima

 

 

Obavijest

o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos

(objavljen u „Narodnim novinama“ 26. travnja 2017. godine, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na internetskim stranicama Istarskih domova zdravlja)

 

 

Istarski domovi zdravlja (u daljnjem tekstu: Ustanova) obavještava kandidate koji su dostavili ponudu na javni natječaj Ustanove za poslove radnog mjesta – DOKTOR MEDICINE za rad u turističkoj sezoni, rad na određeno vrijeme zbog povećanog opsega posla u turističkoj sezoni, Ispostava Poreč da je nakon provedenog postupka za prijam u radni odnos izabrana:

 

 • Ivana Miletović, dr. med.

 

 •  

Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u Ustanovi.

 

 

 

Ravnatelj

Ante Ivančić, dr. med.