Natječaj 25.05.2016.

Natječaj 25.05.2016.

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA -

CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA

52100 Pula, Flanatička 27

25.05.2016. god.

o b j a v l j u j e

 

N A T J E Č A J

za prijam na rad u javnu službu

 

 1. DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE za rad u ordinaciji obiteljske medicine

Ispostava Poreč – jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica – rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnog djelatnika

 

 1. MAGISTAR/RA FARMACIJE za rad u ljekarni

Ispostava Rovinj – jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica – rad na određeno vrijeme zbog povećanog opsega posla u turističkoj sezoni

 

 1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u ordinaciji za zdravstvenu zaštitu žena

Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica – rad na određeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravlja za rad na neodređeno vrijeme

 

 1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u ordinaciji obiteljske medicine

Ispostava Buzet – jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica – rad na određeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravlja za rad na neodređeno vrijeme

 

 1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u djelatnosti kućne njege

Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica – rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnu djelatnicu

 

 1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u turističkoj ambulanti

Ispostava Umag – jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica – rad na određeno vrijeme zbog povećanog opsega posla

 

 1. VOZAČ/VOZAČICA za rad u djelatnosti sanitetskog prijevoza

Ispostava Buzet – jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica – rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

 

Uvjeti:

Pod 1: VSS - Medicinski fakultet, odobrenje za samostalni rad;

Pod 2: VSS - Biokemijsko-farmaceutski fakultet, odobrenje za samostalni rad;

Pod 3: SSS – Medicinska škola općeg smjera, odobrenje za samostalni rad;

Pod 4: SSS – Medicinska škola općeg smjera, odobrenje za samostalni rad;

Pod 5: SSS – Medicinska škola općeg smjera, odobrenje za samostalni rad;

Pod 6: SSS – Medicinska škola općeg smjera, odobrenje za samostalni rad;

Pod 7: SSS – Škola za vozače motornih vozila;

 

 

Prijava za natječaj: Kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokumente:

 • zamolbu
 • životopis
 • domovnicu
 • dokaz o završenom obrazovanju
 • dokaz o položenom stručnom ispitu – osim pod brojem 7.
 • odobrenje za samostalni rad (licenca) – osim pod brojem 7.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u obzir. Prijave se dostavljaju u roku osam (8) dana od objave na adresu:

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA 52100 Pula, Flanatička 27

 

R a v n a t e l j

Ante Ivančić dr. med.