Natječaj 25.01.2017.

 

Natječaj 25.01.2017.

 

NATJEČAJ

za prijam na rad u javnu službu

  1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u djelatnosti sanitetskog prijevoza

Ispostavi Pula - dva (2) izvršitelja, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutne djelatnike

 

Uvjeti:

  1. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad.

 

Prijava na natječaj - kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokumente:

  • zamolbu s navedenim rednim brojem radnog mjesta za koje se natječe,
  • životopis,
  • domovnicu – presliku,
  • dokaz o završenom obrazovanju,
  • dokaz o položenom stručnom ispitu,
  • odobrenje za samostalni rad (licenca),
  • uvjerenje iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stažu.

 

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj za prijem za rad u javnu službu mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidati će biti izviješteni o rezultatu izbora putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja – www.idz.hr nakon donošenja odluke o izboru kandidata.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u obzir.

Prijave se dostavljaju u roku 8 dana od objave na adresu:

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA

52 100 Pula, Flanatička 27

 

Ravnatelj

__________________

Ante Ivančić, dr. med.