Natječaj 23.12.2016.

NATJEČAJ

za prijam na rad u javnu službu

 

 1. DOKTOR MEDICINE, SPECIJALIST RADIOLOGIJE/KLINIČKE RADIOLOGIJE

Ispostava Pazin - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme do povratka djelatnika sa specijalizacije

 1. DOKTOR MEDICINE za rad u ordinaciji obiteljske medicine

Ispostava Poreč – jedan (1) izvršitelj za rad na neodređeno vrijeme

 1. DOKTOR MEDICINE za rad u ordinaciji obiteljske medicine

Ispostava Poreč – jedan (1) izvršitelj za rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog djelatnika

 1. DOKTOR MEDICINE

Ispostava Buzet - jedan (1) izvršitelj za rad na određeno vrijeme do povratka djelatnika sa specijalizacije

 1. MAGISTAR MEDICINSKE BIOKEMIJE

Ispostava Poreč – jedan (1) izvršitelj za rad na neodređeno vrijeme

 1. MAGISTAR MEDICINSKE BIOKEMIJE

Ispostava Rovinj – jedan (1) izvršitelj za rad na određeno do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za rad na  neodređeno vrijeme

 1. PRVOSTUPNIK MEDICINSKO LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE

Ispostava Poreč – jedan (1) izvršitelj za rad na neodređeno vrijeme

 1. LABORATORIJSKI TEHNIČAR

Ispostava Poreč - četiri (4) izvršitelja za rad na neodređeno vrijeme

 1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u ordinaciji obiteljske medicine

Ispostava Poreč – jedan (1) izvršitelj za rad na neodređeno vrijeme

 1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u djelatnosti sanitetskog prijevoza

Ispostavi Pula - dva (2) izvršitelja, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutne djelatnike

 

Uvjeti:

 1. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, poslijediplomski specijalistički studij iz radiologije, odobrenje za rad,
 2. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, odobrenje za rad,
 3. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, odobrenje za rad,
 4. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, odobrenje za rad,
 5. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicinske biokemije, odobrenje za rad,
 6. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicinske biokemije, odobrenje za rad,
 7. Preddiplomski sveučilišni studij medicinsko laboratorijske dijagnostike, odobrenje za rad,
 8. Srednja medicinska škola - smjer laborantski tehničar, odobrenje za rad,
 9. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
 10. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad.

 

Prijava na natječaj - kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokumente:

 • zamolbu s navedenim rednim brojem radnog mjesta za koje se natječe,
 • životopis,
 • domovnicu – presliku,
 • dokaz o završenom obrazovanju,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu,
 • odobrenje za samostalni rad (licenca),
 • uvjerenje iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stažu.

 

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj za prijem za rad u javnu službu mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidati će biti izviješteni o rezultatu izbora putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja – www.idz.hr nakon donošenja odluke o izboru kandidata.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u obzir.

Prijave se dostavljaju u roku 8 dana od objave na adresu:

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA

52 100 Pula, Flanatička 27

 

Ravnatelj

Ante Ivančić, dr. med.