Natječaj, 23.08.2017.

Natječaj 23.08.2017.

KLASA: 100-01/17-01/09
URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/821-17-32
Pula, 22.08.2017.

 

NATJEČAJ
za prijam na rad u javnu službu

 

1. DOKTOR MEDICINE, SPECIJALIST MEDICINE RADA I SPORTA
Ispostava Umag – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme
2. DOKTOR MEDICINE
Ispostava Poreč – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog radnika
3. DOKTOR MEDICINE
Ispostava Pazin – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog radnika
4. MAGISTAR MEDICINSKE BIOKEMIJE, za rad u primarnom MBL laboratoriju
Ispostava Rovinj – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme
5. MAGISTAR MEDICINSKE BIOKEMIJE, za rad u primarnom MBL laboratoriju
Ispostava Poreč – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme
6. SVEUČILIŠNI/STRUČNI PRVOSTUPNIK MEDICINSKO LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE
Ispostava Rovinj – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog djelatnika
7. SVEUČILIŠNI/STRUČNI PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA za rad u patronaži
Ispostava Umag – dva (2) izvršitelja, rad na određeno vrijeme, do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za rad na neodređeno vrijeme
8. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR
Ispostava Rovinj – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog djelatnika
9. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u djelatnosti sanitetskog prijevoza
Ispostava Rovinj – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog djelatnika
10. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad na stacionaru
Ispostava Umag – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog djelatnika

11. KUHAR/KUHARICA
Ispostava Pazin – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog radnika
12. SPREMAČ/SPREMAČICA
Ispostava Labin – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme

 

Uvjeti:
1. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, poslijediplomski specijalistički studij iz medicine rada i sporta, odobrenje za rad
2. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, odobrenje za rad
3. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, odobrenje za rad
4. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicinske biokemije, odobrenje za rad
5. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicinske biokemije, odobrenje za rad
6. Preddiplomski sveučilišni studij medicinsko laboratorijske dijagnostike, odobrenje za rad
7. Preddiplomski sveučilišni ili stručni studij sestrinstva, odobrenje za rad, položen vozački ispit
8. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad
9. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad
10. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad
11. Srednja ugostiteljska škola, smjer kuhar, 6 mjeseci radnog iskustva u struci
12. Osnovna škola

 

Prijava na natječaj - kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokumente:
• zamolbu,
• životopis,
• domovnicu – preslika,
• dokaz o završenom obrazovanju – preslika
• dokaz o položenom stručnom ispitu – preslika, točke 1.-10., ne odnosi se na kandidate koji su se školovali prema petogodišnjem programu
• odobrenje za samostalni rad (licenca) – preslika, točke 1.-10.
• uvjerenje iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stažu.

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj za prijem za rad u javnu službu mogu se prijaviti osobe oba spola.
Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili usmenu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta o čemu će biti obaviješteni putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja - www.idz.hr. Ako kandidat ne pristupi razgovoru ili prethodnoj provjeri znanja u zakazano vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Istarski domovi zdravlja zadržavaju pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata te poništiti natječaj bez obrazloženja.
Kandidati će biti izviješteni o rezultatu izbora putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja – www.idz.hr nakon donošenja odluke o izboru kandidata.

Prijave se dostavljaju u roku 15 dana za točke 1.
za ostale točke natječaja 8 dana od objave na adresu:
ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA
52 100 Pula, Flanatička 27

Ravnatelj
Ante Ivančić, dr. med.

 

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA

4. MAGISTAR MEDICINSKE BIOKEMIJE - ISPOSTAVA ROVINJ

Odluka o neodabiru kandidata - magistar medicinske biokemije, Ispostava Rovinj

5. MAGISTAR MEDICINSKE BIOKEMIJE - ISPOSTAVA POREČ

Odluka o neodabiru kandidata - magistar medicinske biokemije, Ispostava Poreč

6. SVEUČILIŠNI/STRUČNI PRVOSTUPNIK MEDICINSKO LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE

Odluka o odabiru kandidata - sveučilišni prvostupnik medicinsko laboratorijske dijagnostike - Ispostava Rovinj - Pero Grgić

7. SVEUČILIŠNI/STRUČNI PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA ZA RAD U PATRONAŽI

Obavijest o rezultatima natječaja - sveučilišni prvostupnik sestrinstva za rad u patronaži - Ispostava Umag - Jelena Momić i Danica Krkljuš

9. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR ZA RAD U DJELATNOSTI SANITETSKOG PRIJEVOZA

Obavijest o rezultatima natječaja - medicinska sestra, tehničar za rad u djelatnosti sanitetskog prijevoza, Ispostava Rovinj - Violeta Arbanas

10. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR ZA RAD NA STACIONARU

Obavijest o rezultatima natječaja - medicinska sestra,tehničar za rad na stacionaru, Ispostava Umag - Ana Dokoza

11. KUHAR/ICA

Odluka o odabiru kandidata - kuharica - Ispostava Pazin - Irena Lukšić

12. SPREMAČ/SPREMAČICA

Odluka o neodabiru kandidata - spremačica - Ispostava Labin