Natječaj 22.04.2016.

Natječaj 22.04.2016.

 

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA -

CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA
52100 Pula, Flanatička 27

22.04.2016.god.   

o b j a v l j u j e

 

 

N A T J E Č A J
za prijem na rad u javnu službu
   

 

1. DOKTOR/DOKTORICA DENTALNE MEDICINE

    Ispostava Pulajedan/jedna(1) izvršitelj/izvršiteljica – rad na određeno vrijeme, zamjena

zbog bolovanje;

 

 

Uvjeti: 

Pod 1.: VSS – Stomatološki fakultet; odobrenje za samostalni rad;

 

 

Pristupnici trebaju dostaviti zamolbu s navedenom točkom i Ispostavom radnog mjesta:

- životopis

- domovnica

- dokaz o završenom obrazovanju - preslika

- preslika odobrenja za samostalni rad (licenca)

- preslika uvjerenja iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda ) HZMIO o radnom stažu

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u obzir.
Prijave se dostavljaju u roku 8 dana od objave na adresu:

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA
52 100  Pula, Flanatička 27

 

                                                                     R a v n a t e lj

Ante Ivančić dr.med