Natječaj 21.06.2017.

Natječaj 21.06.2017.

 

KLASA: 100-01/17-01/09

URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/821-17-28

Pula, 21.06.2017.

NATJEČAJ za prijam na rad u javnu službu   

  1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u specijalističkoj ordinaciji za ortodonciju

Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme

  1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u ordinaciji dentalne medicine

Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog djelatnika

Uvjeti:

  1. i 2. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad

Prijava na natječaj - kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokumente:

  • zamolbu,
  • životopis,
  • domovnicu – preslika,
  • dokaz o završenom obrazovanju – preslika,
  • dokaz o položenom stručnom ispitu – preslika,
  • odobrenje za samostalni rad (licenca) – preslika,
  • uvjerenje iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stažu.

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj za prijem za rad u javnu službu mogu se prijaviti osobe oba spola. Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili usmenu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta o čemu će biti obaviješteni putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja - www.idz.hr.

Ako kandidat ne pristupi razgovoru ili prethodnoj provjeri znanja u zakazano vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Istarski domovi zdravlja zadržavaju pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata te poništiti natječaj bez obrazloženja. Kandidati će biti izviješteni o rezultatu izbora putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja – www.idz.hr nakon donošenja odluke o izboru kandidata.

Prijave se dostavljaju u roku 8 dana od objave na adresu: ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA 52 100 Pula, Flanatička 27

Ravnatelj Ante Ivančić, dr. med.