Natječaj, 20.10.2017.

Natječaj 20.10.2017.

KLASA: 100-01/17-01/09
URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/821-17-36
Pula, 20.10.2017.

NATJEČAJ
za prijam na rad u javnu službu

1. DOKTOR MEDICINE, SPECIJALIST PEDIJATAR
1.1. Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme
1.2. Ispostava Rovinj – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme
2. DOKTOR MEDICINE
Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za rad na neodređeno vrijeme
3. DOKTOR MEDICINE
Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutne djelatnike
4. DOKTOR DENTALNE MEDICINE
Ispostava Umag – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme
5. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u djelatnosti primarne zdravstvene zaštite
Ispostava Labin – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutne djelatnike
6. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u djelatnosti stacionara
Ispostava Umag – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutne djelatnike
7. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR – DENTALNI ASISTENT za rad u ordinaciji dentalne medicine
Ispostava Umag – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme
8. VIŠI STRUČNI REFERENT ZA OPĆE POSLOVE I UREDSKO POSLOVANJE I PISMOHRANU
Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog djelatnika

 

Uvjeti:
1. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, poslijediplomski specijalistički studij iz pedijatrije, odobrenje za rad,
2. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, odobrenje za rad,
3. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, odobrenje za rad,
4. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij dentalne medicine, odobrenje za rad,
5. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
6. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
7. Srednja medicinska škola, dentalni asistent, odobrenje za rad,
8. Preddiplomski sveučilišni ili stručni studij javne uprave ili drugog društvenog usmjerenja, 1 godina radnog iskustva u struci

 

Prijava na natječaj - kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokumente:
• zamolbu,
• životopis,
• domovnicu – preslika,
• dokaz o završenom obrazovanju – preslika,
• dokaz o položenom stručnom ispitu – preslika, točka 1.-7. (ne odnosi se na kandidate koji su se školovali prema petogodišnjem programu),
• odobrenje za samostalni rad (licenca) – preslika, točka 1.-7.,
• uvjerenje iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stažu.

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj za prijem za rad u javnu službu mogu se prijaviti osobe oba spola.
Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili usmenu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta o čemu će biti obaviješteni putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja - www.idz.hr. Ako kandidat ne pristupi razgovoru ili prethodnoj provjeri znanja u zakazano vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Istarski domovi zdravlja zadržavaju pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata te poništiti natječaj bez obrazloženja.
Kandidati će biti izviješteni o rezultatu izbora putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja – www.idz.hr nakon donošenja odluke o izboru kandidata.

Prijave se dostavljaju u roku 15 dana za točku 1.,
za ostale točke natječaja 8 dana od objave na adresu:
ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA
52 100 Pula, Flanatička 27

Ravnatelj
Ante Ivančić, dr. med.

 

OBAVIJESTI O REZULTATIMA NATJEČAJA

2. DOKTOR MEDICINE, Ispostava Pula

Doktor medicine, Ispostava Pula, rad na određeno vrijeme do dobivanja suglasnosti za rad na neodređeno vrijeme - Petra Sjauš

3. DOKTOR MEDICINE, Ispostava Pula

Obavijest o rezultatima natječaja - doktor medicine - Robert Pavić

4. DOKTOR DENTALNE MEDICINE, Ispostava Umag

Doktor dentalne medicine, Ispostava Umag - Nikolina Vojić

7. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR - DENTALNI ASISTENT za rad u ordinaciji dentalne medicine, Ispostava Umag

Medicinska sestra, dentalni asistent za rad u ordinaciji dentalne medicine, Ispostava Umag - Andreja Smoljanec

8. VIŠI STRUČNI REFERENT ZA OPĆE POSLOVE I UREDSKO POSLOVANJE I PISMOHRANU

Viši stručni referent za opće poslove, uredsko poslovanje i pismohranu - Ani Debeljuh