Natječaj 20.05.2016.

Natječaj 20.05.2016.

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA -
CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA
52100 Pula, Flanatička 27
20.05.2016. god.
o b j a v l j u j e

 

N A T J E Č A J
za prijam na rad u javnu službu

1. DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE, SPECIJALIST RADIOLOGIJE
Ispostava Rovinj – jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica – rad na određeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravlja za rad na neodređeno vrijeme;
2. DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE za rad u ordinaciji obiteljske medicine
Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica – rad na određeno vrijeme,
zamjena za djelatnika na specijalističkom stažu;
3. DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE za rad u turističkoj ambulanti
Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica - rad na određeno vrijeme
zbog povećanog opsega posla;
4. DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE za rad u turističkoj ambulanti
Ispostava Umag – jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica - rad na određeno vrijeme
zbog povećanog opsega posla;
5. PRVOSTUPNICA/PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE za rad na fizikalnoj terapiji
Ispostava Labin – jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica – rad na određeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravlja za rad na neodređeno vrijeme;
6. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u turističkoj ambulanti
Ispostava Umag – jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica - rad na određeno vrijeme
zbog povećanog opsega posla;
7. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u djelatnosti sanitetskog prijevoza
Ispostava Pula – dva (2) izvršitelja/izvršiteljice – rad na određeno vrijeme zbog povećanog opsega posla;
8. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad na stacionaru
Ispostava Labin – jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica – rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika;
9. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u djelatnosti fizikalne medicine
Ispostava Labin – jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica – rad na određeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravlja za rad na neodređeno vrijeme;

Uvjeti:
Pod 1: VSS – Medicinski fakultet, specijalizacija iz radiologije, odobrenje za samostalni rad;
Pod 2: VSS - Medicinski fakultet, odobrenje za samostalni rad;
Pod 3: VSS - Medicinski fakultet, odobrenje za samostalni rad;
Pod 4: VSS - Medicinski fakultet, odobrenje za samostalni rad;
Pod 5: VSS – Medicinski fakultet ili Zdravstveno veleučilište, odobrenje za samostalni rad;
Pod 6: SSS – Medicinska škola općeg smjera, odobrenje za samostalni rad;
Pod 7: SSS – Medicinska škola općeg smjera, odobrenje za samostalni rad;
Pod 8: SSS – Medicinska škola općeg smjera, odobrenje za samostalni rad;
Pod 9: SSS – Medicinska škola općeg smjera, odobrenje za samostalni rad;

Prijava za natječaj: Kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokumente:
• zamolbu
• životopis
• domovnicu
• diplomu o završenom studiju odgovarajućeg smjera
• dokaz o položenom stručnom ispitu
• odobrenje za samostalni rad (licenca)

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u obzir. Prijave se dostavljaju u roku osam (8) dana od objave na adresu:
ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA 52100 Pula, Flanatička 27

R a v n a t e l j
Ante Ivančić dr. med.