Natječaj 20.01.2017.

Natječaj 20.01.2017.

KLASA: 100-01/17-01/09
URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/821-17-2
Pula, 20.01.2017.

NATJEČAJ
za prijam na rad u javnu službu

1. MAGISTAR MEDICINSKE BIOKEMIJE
Ispostava Poreč – jedan (1) izvršitelj za rad na neodređeno vrijeme
2. MAGISTAR MEDICINSKE BIOKEMIJE
Ispostava Rovinj – jedan (1) izvršitelj za rad na određeno do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za rad na neodređeno vrijeme
3. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u ordinaciji obiteljske medicine
Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj za rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutne djelatnike
4. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad na stacionaru
Ispostava Pazin - dva (2) izvršitelja, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutne djelatnike

Uvjeti:
1. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicinske biokemije, odobrenje za rad,
2. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicinske biokemije, odobrenje za rad,
3. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
4. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad.

Prijava na natječaj - kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokumente:
• zamolbu s navedenim rednim brojem radnog mjesta za koje se natječe,
• životopis,
• domovnicu – presliku,
• dokaz o završenom obrazovanju,
• dokaz o položenom stručnom ispitu,
• odobrenje za samostalni rad (licenca),
• uvjerenje iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stažu.

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj za prijem za rad u javnu službu mogu se prijaviti osobe oba spola.
Kandidati će biti izviješteni o rezultatu izbora putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja – www.idz.hr nakon donošenja odluke o izboru kandidata.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u obzir.
Prijave se dostavljaju u roku 8 dana od objave na adresu:
ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA
52 100 Pula, Flanatička 27

 

Ravnatelj
__________________
Ante Ivančić, dr. med.

 

 

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA

 

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos Magdalena Kokanović