Natječaj 17.11.2017.

Natječaj 17.11.2017.

KLASA: 100-01/17-01/09

URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/821-17-38

Pula, 17.11.2017.

 

NATJEČAJ

za prijam na rad u javnu službu

 1. DOKTOR DENTALNE MEDICINE

1.1. Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog djelatnika

1.2. Ispostava Umag - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog djelatnika

 1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u djelatnosti stacionara

Ispostava Umag – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutne djelatnike

 

Uvjeti:

 1. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij dentalne medicine, odobrenje za rad,
 2. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad.

Prijava na natječaj - kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokumente:

 • zamolbu,
 • životopis,
 • domovnicu – preslika,
 • dokaz o završenom obrazovanju – preslika,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu – preslika,
 • odobrenje za samostalni rad (licenca) – preslika,
 • uvjerenje iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stažu.

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj za prijem za rad u javnu službu mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili usmenu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta o čemu će biti obaviješteni putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja - www.idz.hr. Ako kandidat ne pristupi razgovoru ili prethodnoj provjeri znanja u zakazano vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Istarski domovi zdravlja zadržavaju pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata te poništiti natječaj bez obrazloženja.

Kandidati će biti izviješteni o rezultatu izbora putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja – www.idz.hr nakon donošenja odluke o izboru kandidata.

Prijave se dostavljaju u roku 8 dana od objave na adresu:

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA

52 100 Pula, Flanatička 27

 

Ravnatelj

Ante Ivančić, dr. med.

 

OBAVIJESTI O REZULTATIMA NATJEČAJA

1.1. Doktor dentalne medicine, Ispostava Pula

Doktor dentalne medicine, Ispostava Pula - Andra Kremenić