Natječaj 17.06.2015.

 Prilog:Oglas

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA -CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA
52100 Pula, Flanatička 2717.06.2015.god.    o b j a v l j u j e
 

O G L A S


za prijam na rad u javnu službu
1. DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE, SPECIJALIST PSIHIJATRIJE    Ispostave Istarskih domova zdravlja jedan/jedna(1) radnik/radnica – rad na određenovrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravlja;
2. DOKTOR/DOKTORICA OPĆE MEDICINE -  jedan/jedna (1) radnik/radnica    Ispostava Pazin jedan/jedna(1) radnik/radnica - rad na određeno vrijeme zbog zamjeneprivremeno odsutnih radnika;

 

3. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR SSS

   a) Ispostave Istarskih domova zdravlja jedan/jedna (1) radnika/radnice – rad na

određeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravlja – psihijatrijska ordinacija;

   b) Ispostava Poreč jedan/jedna (1) radnika/radnice – rad na određeno vrijeme do dobivanja

suglasnosti Ministarstva zdravlja – djelatnost sanitetskog prijevoza;

   c) Ispostava Poreč jedan/jedna (1) radnik/radnica – rad na određeno vrijeme, zamjena za

privremeno odsutnu radnicu – ordinacija obiteljske medicine;

d) Ispostava Pula jedan/jedna (1) radnik/radnica – rad na određeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravlja – ordinacija zdravstvene zaštite žena;

e) Ispostava Umag jedan/jedna (1) radnik/radnica – rad na određeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravlja – ordinacija medicine rada i športa;
4. VOZAČ SANITETSKOG PRIJEVOZA – jedan (1) radnik

   a) Ispostava Buzet - jedan/jedna (1) radnika/radnice rad na određeno vrijeme, zamjena za

privremeno odsutne radnike;

b) Ispostava Puladva/dvije radnika/radnice – rad na određeno vrijeme, privremeno povećanje opsega poslova za vrijeme turističke sezone;

c) Ispostava Rovinjjedan/jedna radnika/radnice – rad na određeno vrijeme, privremeno povećanje opsega poslova za vrijeme turističke sezone;

 

 

Uvjeti:  

Pod 1. VSS – Medicinski fakultet – specijalizacija iz psihijatrije, odobrenje za samostalni rad;

Pod 2. VSS – Medicinski fakultet, odobrenje za samostalni rad;

Pod 3. SSS – Medicinska škola općeg smjera, odobrenje za samostalni rad;

Pod 4. SSS – Škola za vozače motornog vozila;
Pristupnici trebaju dostaviti zamolbu s navedenom točkom i Ispostavom radnog mjesta:

  • Životopis
  • domovnica
  • dokaz o završenom obrazovanju - preslika
  • preslika uvjerenja iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda ) HZMIO o radnom stažu
  • preslika odobrenja za samostalni rad (licenca) – toč. 1., 2. i 3.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u obzir.
Prijave se dostavljaju u roku 8 dana od objave na adresu:

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA
52 100  Pula, Flanatička 27

                                                                    R a v n a t e lj

Ante Ivančić dr.med