Natječaj 17.05.2017.

Natječaj 17.05.2017.

KLASA: 100-01/17-01/09
URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/821-17-24
Pula, 17.05.2017.

NATJEČAJ

za prijam na rad u javnu službu 

1.DOKTOR DENTALNE MEDICINE
Ispostava Pula - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog djelatnika

2.VIŠI STRUČNI SAVJETNIK ZA PRAVNE POSLOVE
Mjesto rada Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog djelatnika

3.VOZAČ za rad u djelatnosti sanitetskog prijevoza
Ispostava Buzet - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutne djelatnike

 

Uvjeti:

  1. Integrirani preddiplomski i diplomski studij dentalne medicine, odobrenje za rad,
  2. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava, 1 godina radnog iskustva,
  3. Srednja škola za vozače motornih vozila, položen vozački ispit.

 

Prijava na natječaj - kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokumente:  

  • zamolbu,
  • životopis,
  • domovnicu – preslika,
  • dokaz o završenom obrazovanju – preslika,
  • dokaz o položenom stručnom ispitu – preslika (točka 1.),
  • odobrenje za samostalni rad (licenca) – preslika (točka 1.),
  • uvjerenje iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stažu, vozačka dozvola – preslika (točka 3.)

 

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj za prijem za rad u javnu službu mogu se prijaviti osobe oba spola.

 

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili usmenu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta o čemu će biti obaviješteni putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja - www.idz.hr. Ako kandidat ne pristupi razgovoru ili prethodnoj provjeri znanja u zakazano vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Istarski domovi zdravlja zadržavaju pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata te poništiti natječaj bez obrazloženja.

Kandidati će biti izviješteni o rezultatu izbora putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja – www.idz.hr nakon donošenja odluke o izboru kandidata.

 

Prijave se dostavljaju u roku 8 dana od objave na adresu:

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA

52 100 Pula, Flanatička 27

 

Ravnatelj

Ante Ivančić, dr. med.

 

 

OBAVIJESTI O REZULTATIMA NATJEČAJA

 

ODLUKU o neodabiru kandidata

 

Obavijest o izboru kandidata - dr.med.dent. - Pula