Natječaj 17.05.2017.

Natječaj 17.05.2017.

KLASA: 100-01/17-01/09

URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/821-17-24

Pula, 17.05.2017.

 

NATJEČAJ

za prijam na rad u javnu službu

 

 1. DOKTOR DENTALNE MEDICINE

Ispostava Pula - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog djelatnika

 1. VIŠI STRUČNI SAVJETNIK ZA PRAVNE POSLOVE

Mjesto rada Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog djelatnika

 1. VOZAČ za rad u djelatnosti sanitetskog prijevoza

Ispostava Buzet - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutne djelatnike

 

Uvjeti:

 1. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij dentalne medicine, odobrenje za rad,
 2. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava, 1 godina radnog iskustva,
 3. Srednja škola za vozače motornih vozila, položen vozački ispit.

 

Prijava na natječaj - kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokumente:

 • zamolbu,
 • životopis,
 • domovnicu – preslika,
 • dokaz o završenom obrazovanju – preslika,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu – preslika (točka 1.),
 • odobrenje za samostalni rad (licenca) – preslika (točka 1.),
 • uvjerenje iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stažu,
 • vozačka dozvola – preslika (točka 3.)

 

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj za prijem za rad u javnu službu mogu se prijaviti osobe oba spola.

 

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili usmenu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta o čemu će biti obaviješteni putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja - www.idz.hr. Ako kandidat ne pristupi razgovoru ili prethodnoj provjeri znanja u zakazano vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Istarski domovi zdravlja zadržavaju pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata te poništiti natječaj bez obrazloženja.

Kandidati će biti izviješteni o rezultatu izbora putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja – www.idz.hr nakon donošenja odluke o izboru kandidata.

 

Prijave se dostavljaju u roku 8 dana od objave na adresu:

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA

52 100 Pula, Flanatička 27

 

 

Ravnatelj

Ante Ivančić, dr. med.

 

 

OBAVIJESTI O REZULTATIMA NATJEČAJA

ODLUKA O NEODABIRU KANDIDATA

ODLUKU

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA DOKTORA DENTALNE MEDICINE

 

Obavijest o izboru kandidata - dr.med.dent. - Pula

KLASA: 100-01/17-01/68

URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/821-17-7

Pula, 28.06.2017.

 

 

Svim kandidatima

 

Obavijest

o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos

(objavljen u „Narodnim novinama“ 17. svibnja 2017. godine, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na internetskim stranicama Istarskih domova zdravlja)

 

Istarski domovi zdravlja (u daljnjem tekstu: Ustanova) obavještava kandidate koji su dostavili ponudu na javni natječaj Ustanove za poslove radnog mjesta – DOKTOR DENTALNE MEDICINE, rad na određeno vrijeme, u Ispostavi Pula, da je nakon provedenog postupka za prijam u radni odnos izabran:

 

 • Robert Čupev

 

Svim kandidatima prijavljenim na natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u Ustanovi.

 

 

Ravnatelj:

Ante Ivančić, dr. med.