Natječaj 17.03.2017.

Natječaj 17.03.2017.

KLASA: 100-01/17-01/09
URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/821-17-14
Pula, 17.03.2017.

 

NATJEČAJ

za prijam na rad u javnu službu

 1. DOKTOR MEDICINE, SPECIJALIST PEDIJATRIJE

Ispostava Labin – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog djelatnika

 1. DOKTOR MEDICINE, SPECIJALIST OBITELJSKE MEDICINE

Ispostava Labin - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutne djelatnike

 1. DOKTOR MEDICINE za rad u turističkoj ambulanti

3.1.Ispostava Labin – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme zbog povećanog opsega posla u turističkoj sezoni

3.2. Ispostava Poreč – dva (2) izvršitelja, rad na određeno vrijeme zbog povećanog opsega posla u turističkoj sezoni

3.3.Ispostava Pula – dva (2) izvršitelja, rad na određeno vrijeme zbog povećanog opsega posla u turističkoj sezoni

3.4.Ispostava Rovinj – dva (2) izvršitelja, rad na određeno vrijeme zbog povećanog opsega posla u turističkoj sezoni

3.5.Ispostava Umag – dva (2) izvršitelja, rad na određeno vrijeme zbog povećanog opsega posla u turističkoj sezoni

 1. SVEUČILIŠNI/STRUČNI PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA za rad u patronažnoj službi

Ispostava Rovinj - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog djelatnika

 1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u turističkoj ambulanti

5.1.Ispostava Labin – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme zbog povećanog opsega posla u turističkoj sezoni

5.2.Ispostava Poreč – dva (2) izvršitelja, rad na određeno vrijeme zbog povećanog opsega posla u turističkoj sezoni

5.3.Ispostava Pula – dva (2) izvršitelja, rad na određeno vrijeme zbog povećanog opsega posla u turističkoj sezoni

5.4.Ispostava Rovinj – dva (2) izvršitelja, rad na određeno vrijeme zbog povećanog opsega posla u turističkoj sezoni

5.5.Ispostava Umag – dva (2) izvršitelja, rad na određeno vrijeme zbog povećanog opsega posla u turističkoj sezoni

 1. VOZAČ U DJELATNOSTI SANITETSKOG PRIJEVOZA

Ispostava Labin – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutne djelatnike

Uvjeti:

 1. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, poslijediplomski specijalistički studij iz pedijatrije, odobrenje za rad,
 2. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, poslijediplomski specijalistički studij iz opće/obiteljske medicine, odobrenje za rad
 3. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, odobrenje za rad,
 4. Preddiplomski sveučilišni ili stručni studij sestrinstva, odobrenje za rad, položen vozački ispit,
 5. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
 6. Srednja škola za vozače motornih vozila, položen vozački ispit

Prijava na natječaj - kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokumente:

 • zamolbu s navedenim rednim brojem radnog mjesta za koje se natječe,
 • životopis,
 • domovnicu – preslika,
 • dokaz o završenom obrazovanju - preslika,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu- preslika, točka 1.- 5.,
 • odobrenje za samostalni rad (licenca) - preslika, točka 1.- 5.,
 • uvjerenje iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stažu,
 • preslika vozačke dozvole, točka 6.

 

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj za prijem za rad u javnu službu mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidati će biti izviješteni o rezultatu izbora putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja – www.idz.hr nakon donošenja odluke o izboru kandidata.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u obzir.

Prijave za točku 1., 2., 4. i 6.  se dostavljaju u roku 8 dana,

a za točku 3. i 5. u roku 15 dana od objave na adresu:

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA

52 100 Pula, Flanatička 27

 

Ravnatelj

__________________

Ante Ivančić, dr. med.