Natječaj 16.9.2015.

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA -

CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA
52100 Pula, Flanatička 27

16.09.2015.god.   

o b j a v l j u j e

 

O G L A S
za prijam na rad u javnu službu 
 1. DOKTOR/DOKTORICA OPĆE MEDICINE -  jedan/jedna (1) radnik/radnica

    Ispostava Pula jedan/jedna(1) radnik/radnica - rad na određeno vrijeme u ordinaciji opće

medicine do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravlja;

 

2. STRUČNA PRVOSTUPNICA (baccalaurea) SESTRINSTVA (VŠS Medicinska sestra/tehničar)

    Ispostava Pula – jedan/jedna (1) radnik/radnica - rad na određeno vrijeme - zamjena

privremeno odsutne radnice – zamjena za roditeljski dopust;

 

3. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR SSS

    Ispostava Pula jedan/jedna(1) radnik/radnica – rad na određeno vrijeme u ordinaciji opće

medicine do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravlja;

 

4. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR SSS

    Ispostava Pula - Vodnjan jedan/jedna(1) radnik/radnica – rad na određeno vrijeme –

zdravstvena njega u kući – do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravlja;

 

5. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR SSS

    Ispostava Pazin jedan/jedna(1) radnik/radnica - rad na određeno vrijeme - zamjena

privremeno odsutnih radnika na stacionaru – zamjena za godišnje odmore;

 

 

Uvjeti: 

Pod 1. Medicinski fakultet, odobrenje za samostalni rad;

Pod 2. Medicinski fakultet ili Zdravstveno veleučilište, odobrenje za samostalni rad;

Pod 3. – 5. Medicinska škola općeg smjera, odobrenje za samostalni rad;

 

  

Pristupnici trebaju dostaviti zamolbu s navedenom točkom i Ispostavom radnog mjesta, te:

·    Životopis

·    domovnicu

·    dokaz o završenom obrazovanju - presliku

·    presliku uvjerenja iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda ) HZMIO o radnom stažu

·    presliku odobrenja za samostalni rad (licenca)

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u obzir.
Prijave se dostavljaju u roku 8 dana od objave na adresu:

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA
52 100  Pula, Flanatička 27

 

R a v n a t e lj

Ante Ivančić dr.med