Natječaj, 16.02.2018.

Natječaj 16.02.2018.

KLASA: 100-01/18-01/01
URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/829-18-4
Pula, 16.02.2018.

 

NATJEČAJ

za prijam na rad u javnu službu  

1. DOKTOR MEDICINE
Ispostava Poreč – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog djelatnika

2. DOKTOR DENTALNE MEDICINE
Ispostava Pula - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog djelatnika

3. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad na stacionaru
Ispostava Umag – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutne djelatnike

4. DOMAR – KOTLOVNIČAR
Ispostava Pazin – jedan (1) izvršitelj i Ispostava Rovinj – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog djelatnika

5. SPREMAČICA
Ispostava Pula - jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

 1. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, odobrenje za rad,
 2. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij dentalne medicine, odobrenje za rad,
 3. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
 4. Srednja škola tehničkog usmjerenja, prednost smjer elektrotehničar, prednost napredno znanje rada sa računalom,
 5. Osnovna škola

Prijava na natječaj - kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokumente:

 • zamolbu,
 • životopis,
 • domovnicu – preslika,
 • dokaz o završenom obrazovanju – preslika,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu – preslika, (točka 1.-3.),
 • odobrenje za samostalni rad (licenca) – preslika, (točka 1.-3.),
 • izjava o poznavanju rada sa računalom, (točka 4.),
 • uvjerenje iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stažu.

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj za prijem za rad u javnu službu mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili usmenu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta o čemu će biti obaviješteni putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja - www.idz.hr. Ako kandidat ne pristupi razgovoru ili prethodnoj provjeri znanja u zakazano vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Istarski domovi zdravlja zadržavaju pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata te poništiti natječaj bez obrazloženja.

Kandidati će biti izviješteni o rezultatu izbora putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja – www.idz.hr nakon donošenja odluke o izboru kandidata.

 

Prijave se dostavljaju u roku 8 dana od objave na adresu:

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA

52 100 Pula, Flanatička 27

 

Ravnatelj

Ante Ivančić, dr. med.

 

 

 

OBAVIJESTI O REZULTATIMA NATJEČAJA

2. Odluka o neodabiru kandidata - doktor dentalne medicine
3. Medicinska sestra za rad na stacionaru - Ispostava Umag - Ana-Marija Bradač
4. Domar, kotlovničar - Ispostava Pazin - Mihajlo Matejčić
5. Spremačica - Ispostava Pula - Jasmina Vizentin