Natječaj 15.12.2017.

Natječaj 15.12.2017.

KLASA: 100-01/17-01/09

URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/821-17-40

Pula, 15.12.2017.

NATJEČAJ

za prijam na rad u javnu službu

 

1. DOKTOR MEDICINE

1.1. Ispostava Poreč – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog djelatnika

1.2. Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutne djelatnike

2. DOKTOR DENTALNE MEDICINE

Ispostava Umag – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog djelatnika

3. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u djelatnosti primarne zdravstvene zaštite

3.1. Ispostava Pula – tri (3) izvršitelja, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutne djelatnike

3.2. Ispostava Poreč – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutne djelatnike

4. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR – DENTALNI ASISTENT za rad u ordinaciji dentalne medicine

Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog djelatnika

 

Uvjeti:

 1. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, odobrenje za rad,
 2. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij dentalne medicine, odobrenje za rad,
 3. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
 4. Srednja medicinska škola, dentalni asistent, odobrenje za rad,

 

Prijava na natječaj - kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokumente:

 • zamolbu,
 • životopis,
 • domovnicu – preslika,
 • dokaz o završenom obrazovanju – preslika,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu – preslika, (ne odnosi se na kandidate koji su srednjoškolsko obrazovanje stekli prema petogodišnjem programu – točka 3.-4.),
 • odobrenje za samostalni rad (licenca) – preslika,
 • uvjerenje iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stažu.

 

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj za prijem za rad u javnu službu mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili usmenu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta o čemu će biti obaviješteni putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja - www.idz.hr. Ako kandidat ne pristupi razgovoru ili prethodnoj provjeri znanja u zakazano vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Istarski domovi zdravlja zadržavaju pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata te poništiti natječaj bez obrazloženja.

Kandidati će biti izviješteni o rezultatu izbora putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja – www.idz.hr nakon donošenja odluke o izboru kandidata.

 

Prijave se dostavljaju u roku 8 dana od objave na adresu:

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA

52 100 Pula, Flanatička 27  

Ravnatelj

 Ante Ivančić, dr. med.

 

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA

2. Doktor dentalne medicine, Ispostava Umag

Doktor dentalne medicine - Snežana Jakić Radmilović

3. Medicinska sestra/ tehničar za rad u djelatnosti primarne zdravstvene zaštite, Ispostava Pula

Medicinska sestra - Ispostava Pula - Ana-Maria Kesedžić, Megi Selak, Glorija Jerečić