Natječaj 15.09.2017.

15.09.2017.

KLASA: 100-01/17-01/09

URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/821-17-34

Pula, 15.09.2017.

 

 

NATJEČAJ

za prijam na rad u javnu službu

 

 

 1. DOKTOR MEDICINE, SPECIJALIST PEDIJATRIJE

Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme

 1. DOKTOR MEDICINE, SPECIJALIST

Ispostava Umag – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za privremeno odsutne djelatnike

 1. DOKTOR MEDICINE za rad u djelatnosti obiteljske medicine

Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutne djelatnike

 1. DOKTOR DENTALNE MEDICINE za rad u djelatnosti dentalne medicine

Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog djelatnika, do povratka djelatnika

 1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u ordinaciji obiteljske medicine

Ispostava Labin – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutne djelatnike

 1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad na stacionaru

Ispostava Umag – dva (2) izvršitelja, zamjena za privremeno odsutne djelatnike

 1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u djelatnosti zdravstvene njege u kući

Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva na neodređeno vrijeme

 1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR – DENTALNI ASISTENT za rad u ordinaciji ortodontske ordinacije

Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog djelatnika, do povratka djelatnika

 1. VIŠI STRUČNI REFERENT ZA RAČUNOVODSTVENO-FINANCIJSKE POSLOVE U ISPOSTAVI

Ispostava Pula i Rovinj – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog djelatnika, do povratka djelatnika

 1. STRUČNI REFERENT ZA POSLOVE OBRAČUNA PLAĆE

Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog djelatnika, do povratka djelatnika

 1. SPREMAČICA

Ispostava Labin – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme

 

 

Uvjeti:

 1. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, poslijediplomski specijalistički studij iz pedijatrije, odobrenje za rad,
 2. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, poslijediplomski specijalistički studij iz grane medicine prema djelatnosti, odobrenje za rad,
 3. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, odobrenje za rad,
 4. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij dentalne medicine, odobrenje za rad,
 5. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
 6. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
 7. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
 8. Srednja medicinska škola, dentalni asistent, odobrenje za rad,
 9. Preddiplomski sveučilišni ili stručni studij ekonomije, 1 godina radnog iskustva u struci,
 10. Srednja ekonomska škola, 6 mjeseci radnog iskustva u struci,
 11. Osnovna škola

 

Prijava na natječaj - kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokumente:

 • zamolbu,
 • životopis,
 • domovnicu – preslika,
 • dokaz o završenom obrazovanju – preslika,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu – preslika, točka 1. – 8. (ne odnosi se na kandidate koji su se školovali prema petogodišnjem programu)
 • odobrenje za samostalni rad (licenca) – preslika, točka 1. – 8.
 • uvjerenje iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stažu.

 

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj za prijem za rad u javnu službu mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili usmenu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta o čemu će biti obaviješteni putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja - www.idz.hr. Ako kandidat ne pristupi razgovoru ili prethodnoj provjeri znanja u zakazano vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Istarski domovi zdravlja zadržavaju pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata te poništiti natječaj bez obrazloženja.

Kandidati će biti izviješteni o rezultatu izbora putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja – www.idz.hr nakon donošenja odluke o izboru kandidata.

 

Prijave se dostavljaju u roku 15 dana za točku 1.,

za ostale točke natječaja 8 dana od objave na adresu:

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA

52 100 Pula, Flanatička 27

 

 

Ravnatelj

Ante Ivančić, dr. med.

 

 

OBAVIJESTI O REZULTATIMA NATJEČAJA 15.09.2017. 

2. DOKTOR MEDICINE, SPECIJALIST, Ispostava Umag

Doktor medicine, specijalist, Ispostava Umag - Melita Pribanić Prekali

3. DOKTOR MEDICINE za rad u djelatnosti obiteljske medicine, Ispostava Pula

Odluka o neodabiru 3

4. DOKTOR DENTALNE MEDICINE za rad u djelatnosti dentalne medicine

Obavijest o rezultatima natječaja - doktor dentalne medicine - Robert Čupev

5. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u ordinaciji obiteljske medicine

Obavijest o rezultatima natječaja - medicinska sestra za rad u ordinaciji obiteljske medicine - Ispostava Labin - Karla Grabrovšek

7. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u djelatnosti zdravstvene njege u kući

Obavijest o rezultatima natječaja - medicinska sestra za rad u djelatnosti zdravstvene njege u kući - Irena Jelčić 

8. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR – DENTALNI ASISTENT za rad u ordinaciji ortodontske ordinacije

Obavijest o rezultatima natječaja - medicinska sestra -dentalni asistent za rad u ortodontskoj ordinaciji - Božica Jakovljević

9. VIŠI STRUČNI REFERENT ZA RAČUNOVODSTVENO-FINANCIJSKE POSLOVE U ISPOSTAVI USTANOVE

Obavijest o rezultatima natječaja - viši stručni referent za računovodstveno-financijske poslove u Ispostavi Ustanove - Kristina Faraguna 

10. STRUČNI REFERENT ZA POSLOVE OBRAČUNA PLAĆE

Odluka o neodabiru kandidata (2)

11. SPREMAČICA

Obavijest o rezultatima natječaja - spremačica u ispostavi Labin - Jasminka Mrkonjić