Natječaj 15.04.2016.

NATJEČAJ -15.04.2016.

 

 

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA -

CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA
52100 Pula, Flanatička 27

15.04.2016.god.   

o b j a v l j u j e

 

N A T J E Č A J
za prijam na rad u javnu službu 
 1. DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE, SPECIJALIST PEDIJATRIJE Ispostava Buzet – jedan/jedna(1) izvršitelj/izvršiteljica– rad na određeno vrijeme, do povratka radnika sa specijalizacije;2. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u ordinaciji opće medicine

  Ispostave Pula – jedan/jedna (1) izvršitelj/izvršiteljica

- rad na određeno vrijeme; zamjena za porodni dopust;

3. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u ordinaciji za zdravstvenu zaštitu žena

  Ispostava Pula – jedan/jedna (1) izvršitelj/izvršiteljica

- rad na određeno vrijeme; zamjena privremeno odsutne djelatnice

4. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u stacionaru

    Ispostava Labin -  jedan/jedna (1) izvršitelj/izvršiteljica

- rad na određeno vrijeme do dobivanja  suglasnosti Ministarstva zdravlja za rad na

neodređeno vrijeme ;

5. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad na stacionaru

    Ispostava Labin - jedan/jedna (1) izvršitelj/izvršiteljica

- rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

 

Uvjeti:

 

Pod 1. Medicinski fakultet, specijalizacija iz pedijatrije, odobrenje za samostalni rad;

Pod 2.  SSS – Medicinska škola općeg smjera, odobrenje za samostalni rad

Pod 3:  SSS – Medicinska škola općeg smjera, odobrenje za samostalni rad;

Pod 4:; SSS – Medicinska škola općeg smjera, odobrenje za samostalni rad

Pod 5: SSS – Medicinska škola općeg smjera, odobrenje za samostalni rad;

 

Uz prijavu za navedeno radno mjesto pristupnici trebaju dostaviti:

·        Životopis

·        domovnica

·        dokaz o završenom obrazovanju - preslika

·        preslika odobrenja za samostalni rad (licenca)

·        preslika uvjerenja iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stažu

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u obzir.
Prijave se dostavljaju u roku 8 dana od objave na adresu:

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA
52 100  Pula, Flanatička 27

 

 

 

 

                                                                                         R a v n a t e lj

Ante Ivančić dr.med