Natječaj 15.02.2017.

Natječaj 15.02.2017.

NATJEČAJ

za prijam na rad u javnu službu

 

 1. DOKTOR DENTALNE MEDICINE

Ispostava Buzet - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za rad na neodređeno vrijeme

 1. SVEUČILIŠNI/STRUČNI PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA za rad u patronažnoj službi

Ispostava Umag - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutne djelatnike

 1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u djelatnosti sanitetskog prijevoza

Ispostava Pazin – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutne djelatnike

 1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad na stacionaru

Ispostava Pazin – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutne djelatnike

 

Uvjeti:

 1. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij dentalne medicine, odobrenje za rad,
 2. Preddiplomski sveučilišni ili stručni studij sestrinstva, odobrenje za rad, položen vozački ispit,
 3. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
 4. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad.

 

 

Prijava na natječaj - kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokumente:

 • zamolbu s navedenim rednim brojem radnog mjesta za koje se natječe,
 • životopis,
 • domovnicu – preslika,
 • dokaz o završenom obrazovanju - preslika,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu- preslika,
 • odobrenje za samostalni rad (licenca) - preslika,
 • uvjerenje iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stažu.

 

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj za prijem za rad u javnu službu mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidati će biti izviješteni o rezultatu izbora putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja – www.idz.hr nakon donošenja odluke o izboru kandidata.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u obzir.

Prijave se dostavljaju u roku 8 dana od objave na adresu:

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA

52 100 Pula, Flanatička 27

 

Ravnatelj

__________________

Ante Ivančić, dr. med.

 

KLASA: 100-01/17-01/25

URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/821-17-2

Pula, 12.04.2017.

 

Svim kandidatima

 

 

Obavijest

o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos

(objavljen u „Narodnim novinama“ 15. veljače 2017. godine, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na internetskim stranicama Istarskih domova zdravlja)

 

Istarski domovi zdravlja (u daljnjem tekstu: Ustanova) obavještava kandidate koji su dostavili ponudu na javni natječaj Ustanove za poslove radnog mjesta – MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u djelatnosti sanitetskog prijevoza, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutne djelatnike u Ispostavi Pazin da je nakon provedenog postupka za prijam u radni odnos izabran:

 

 • Ivan Bilić

 

Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u Ustanovi.

 

 

 

Ravnatelj

___________________

Ante Ivančić, dr. med.