Natječaj 14.09.2016.

Natječaj 14.09.2016.

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA -

CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA

52100 Pula, Flanatička 27

14.09.2016. god.

objavljuje

 

NATJEČAJ

za prijam na rad u javnu službu

 

 

 1. DOKTOR/DOKTORICA DENTALNE MEDICINE, SPECIJALIST ORALNE KIRURGIJE za rad u ordinaciji oralne kirurgije

Ispostava Pula - jedan/jedna (1) izvršitelj/izvršiteljica, rad na neodređeno vrijeme

 1. DOKTOR/DOKTORICA DENTALNE MEDICINE za rad u ordinaciji dentalne medicine

Ispostava Pula (Svetvinčenat) – jedan/jedna (1) izvršitelj/izvršiteljica, rad na neodređeno vrijeme

 1. DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE, SPECIJELAST GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE za rad u ordinaciji za zdravstvenu zaštitu žena

Ispostava Pula – jedan/jedna (1) izvršitelj/izvršiteljica, rad na određeno vrijeme, zamjena za djelatnika na specijalističkom stažu

 1. DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE, SPECIJALIST PEDIJATRIJE za rad u pedijatrijskoj ordinaciji

Ispostava Buzet - jedan/jedna (1) izvršitelj/izvršiteljica, rad na određeno vrijeme, zamjena za djelatnika na specijalističkom stažu

 1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u ordinaciji oralne kirurgije

Ispostava Pula - jedan/jedna (1) izvršitelj/izvršiteljica, rad na neodređeno vrijeme

 1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u ordinaciji dentalne medicine

Ispostava Pula - jedan/jedna (1) izvršitelj/izvršiteljica, rad na neodređeno vrijeme

 1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u djelatnosti sanitetskog prijevoza

Ispostava Buzet – jedan/jedna (1) izvršitelj/izvršiteljica, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutne djelatnike

 

Uvjeti:

 1. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij dentalne medicine, specijalizacija iz oralne kirurgije, odobrenje za rad
 2. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij dentalne medicine, odobrenje za rad 3. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, specijalizacija iz ginekologije i opstetricije, odobrenje za rad
 3. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, specijalizacija iz pedijatrije, odobrenje za rad
 4. – 7. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad

 

Prijava na natječaj - kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokumente:

 • zamolbu s navedenim rednim brojem radnog mjesta za koje se natječe,
 • životopis,
 • domovnicu – presliku,
 • dokaz o završenom obrazovanju,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu,
 • odobrenje za samostalni rad (licenca),
 • uvjerenje iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stažu;

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u obzir.

Prijave se dostavljaju u roku 8 dana od objave na adresu:

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA

52 100 Pula, Flanatička 27

 

 

 

Ravnatelj

__________________

Ante Ivančić, dr. med.