Natječaj 13.1.2016.

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA -

CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA
52100 Pula, Flanatička 27

13.01.2016. godine    

o b j a v l j u j e

O G L A S
za prijam na rad u javnu službu 
 1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR SSS

    Ispostava Pula jedan/jedna(1) radnik/radnica – rad na određeno vrijeme do dobivanja

suglasnosti Ministarstva zdravlja za rad – u pedijatrijskoj ordinaciji  – popunjavanje upražnjenog

mjesta;

 

2. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR SSS

    Ispostava Pula - jedan/jedna (1) radnik/radnica – rad na određeno vrijeme - u ordinacije opće

medicine - zamjene radi godišnjeg odmora;

 

3. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR SSS

    Ispostava Pula - jedan/jedna (1) radnik/radnica – rad na određeno vrijeme - zdravstvena

    njega u kući - zamjene zbog bolovanja;

 

4. MAGISTAR/MAGISTRA PRAVA VSS

    Pula, sjedište Ustanove jedan/jedna(1) radnik/radnica - rad na određeno vrijeme do

dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravlja za rad - popunjavanje upražnjenog mjesta;

 

5. VIŠI STUČNI REFERENT ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE VŠS

    Pula, sjedište Ustanove - jedan/jedna (1) radnik/radnica - rad na određeno vrijeme do

dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravlja za rad - popunjavanje upražnjenog mjesta.

 

Uvjeti: 

Pod 1. Medicinska škola općeg smjera, odobrenje za samostalni rad;

Pod 2. Medicinska škola općeg smjera, odobrenje za samostalni rad;

Pod 3. Medicinska škola općeg smjera, odobrenje za samostalni rad;

Pod 4. Sveučilišni diplomski studij prava, 3 godine radnog iskustva u struci;

Pod 5. Preddiplomski sveučilišni studij ili viša ekonomska škola, 2 godine radnog iskustva na

računovodstvenim poslovima.

Prije donošenja odluke o odabiru kandidata pod 4. i 5.  provesti će se testiranje u svrhu provjere

znanja,vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se kandidat prima.

 

Pristupnici trebaju dostaviti zamolbu s navedenom točkom i Ispostavom radnog mjesta, te:

·         životopis;

·         domovnicu;

·         dokaz o završenom obrazovanju – presliku;

·         presliku uvjerenja iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda ) HZMIO o radnom stažu;

·         presliku odobrenja za samostalni rad (licenca) – za toč. 1. – 3.;

·         dokaz o radnom iskustvu u struci – za toč. 4.;

·         dokaz o radnom iskustvu na računovodstvenim poslovima – za toč. 5.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u obzir.
Prijave se dostavljaju u roku 8 dana od objave na adresu:

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA
52 100  Pula, Flanatička 27