Natječaj 13.05.2015.

Prilog: OGLAS

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA -CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA
52100 Pula, Flanatička 27

13.05.2015.god.                    

o b j a v lj u j e

  

O G L A S
za prijem na rad u javnu službu 
 1. DOKTOR/DOKTORICA DENTALNE MEDICINE

Ispostava Labinjedan/jedna(1) radnik/radnica – rad na određeno vrijeme, zamjena za porodni dopust;

2. STRUČNA PRVOSTUPNICA (baccalaurea) SESTRINSTVA (VŠS Medicinska sestra/tehničar)

Ispostava Pula – jedan/jedna (1) radnik/radnica - rad na određeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravlja;

Ispostava Rovinj – jedan/jedna (1) radnik/radnica - rad na određeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravlja;         

Ispostava Umag – jedan/jedna (1) radnik/radnica - rad na određeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravlja;

 

3. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR SSS

Ispostava Labin tri/tri (3) radnika/radnice – rad na određeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravlja;

Ispostava Pazin jedan/jedna (1) radnik/radnica – rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutne radnike;

Ispostava Umag jedan/jedna (1) radnik/radnica – rad na određeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravlja;

 

Uvjeti: 

Pod 1.: VSS – Stomatološki fakultet; odobrenje za samostalni rad;

Pod 2.: VŠS – Sveučilišni stručni studij sestrinstva; odobrenje za samostalni rad;

Pod 3.: SSS – Medicinska škola općeg smjera, odobrenje za samostalni rad

 

Pristupnici trebaju dostaviti zamolbu s navedenom točkom i Ispostavom radnog mjesta:

·    Životopis

·    domovnica

·    dokaz o završenom obrazovanju - preslika

·    preslika odobrenja za samostalni rad (licenca)

·    preslika uvjerenja iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda ) HZMIO o radnom stažu

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u obzir.
Prijave se dostavljaju u roku 8 dana od objave na adresu:

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA
52 100  Pula, Flanatička 27

 
                                                                     R a v n a t e ljAnte Ivančić dr.med