Natječaj 11.03.2015.

Natječaj

Prilog:prilognat_48

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA -

CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA
Flanatička 27, 52100 Pula

11.03.2015. o b j a v l j u j e

 

 

 

N A T J E Č A J
za prijem na rad u javnu službu

 

 

1. VIŠI STUČNI REFERENT ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE - jedan/jedna (1) radnik/radnica

     Ispostava Pula – rad na neodređeno vrijeme;

 

2. STUČNI REFERENT ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE jedan/jedna(1) radnik/radnica

Ispostave Buzet i Pazin – rad na neodređeno vrijeme;

 

3.  LABORATORIJSKI TEHNIČAR – jedan/jedna (1) radnik/radnica

     Ispostava Rovinj – rad na određeno vrijeme, zamjena odsutnih radnika.

 

 

 

Uvjeti:

Pod 1.