Natječaj 11.01.2017.

Natječaj 11.01.2017.

NATJEČAJ
za prijam na rad u javnu službu

1. DOKTOR MEDICINE za rad u ordinaciji opće medicine
Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za rad na neodređeno vrijeme
2. DOKTOR MEDICINE za rad u ordinaciji opće medicine
Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog djelatnika
3. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u ordinaciji dentalne medicine
Ispostavi Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za rad na neodređeno vrijeme
4. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u ordinaciji za zdravstvenoj zaštiti žena
Ispostava Labin – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog djelatnika
5. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u zdravstvenoj njezi u kući
Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremenog odsutnog djelatnika
6. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad na stacionaru
Ispostava Umag – dva (2) izvršitelja, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutne

Uvjeti:
1. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, odobrenje za rad,
2. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, odobrenje za rad,
3. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
4. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
5. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
6. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,

Prijava na natječaj - kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokumente:
• zamolbu s navedenim rednim brojem radnog mjesta za koje se natječe,
• životopis,
• domovnicu – preslika,
• dokaz o završenom obrazovanju - preslika,
• dokaz o položenom stručnom ispitu- preslika,
• odobrenje za samostalni rad (licenca) - preslika,
• uvjerenje iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stažu.

Ravnatelj

Ante Ivančić, dr.med.

 

 

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA

1.DOKTOR MEDICINE PULA - Kristina Đuherić

3.MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR PULA - Ljiljana Lorenzin

4.MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR LABIN - Ivana Prajz

5.MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR ZDRAVSTVENA NJEGA PULA - Branka Horg