Natječaj 10.08.2016.

Natječaj 10.08.2016.

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA -

CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA

52100 Pula, Flanatička 27

10.08.2016. god.

o b j a v l j u j e

 

N A T J E Č A J

za prijam na rad u javnu službu

 

 

 1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u djelatnosti sanitetskog prijevoza,

Ispostava Rovinj – jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica – rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog djelatnika

 1. VOZAČ/VOZAČICA za rad u djelatnosti sanitetskog prijevoza

Ispostava Rovinj – jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica – rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog djelatnika

 

Uvjeti:

 1. Srednja medicinska škola, odobrenje za samostalni rad;
 2. Srednja škola za vozače motornih vozila;

 

Prijava za natječaj: Kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokumente:

 • zamolbu s navedenim rednim brojem radnog mjesta za kojeg se natječe,
 • životopis,
 • domovnicu,
 • presliku uvjerenja iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stažu
 • dokaz o završenom obrazovanju,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu – samo za radno mjesto pod brojem 1,
 • odobrenje za samostalni rad (licenca) – samo za radno mjesto pod brojem 1.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u obzir. Prijave se dostavljaju u roku osam (8) dana od objave na adresu:

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA 52100 Pula, Flanatička 27

 

 

R a v n a t e l j

Ante Ivančić, dr. med.