Natječaj 10.08.2016.

Natječaj 10.08.2016.-2

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA -

CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA
52100 Pula, Flanatička 27

10.08.2016.god.   

o b j a v l j u j e

O G L A S
za prijam na rad u javnu službu 
  VIŠI STRUČNI SAVJETNIK ZA PRAVNE POSLOVE

 Pula, sjedište Ustanove jedan/jedna(1) radnik/radnica - rad na neodređeno vrijeme - popunjavanje upražnjenog mjesta;

 

Uvjeti: 

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava, pravosudni ispit, 3 godine radnog iskustva u području zdravstva;

 

Pristupnici trebaju dostaviti zamolbu te:

·         životopis;

·         domovnicu - presliku;

·         dokaz o završenom obrazovanju - presliku;

·         dokaz o položenom pravosudnom ispitu - presliku;

·         uvjerenje iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda ) HZMIO o radnom stažu;

·         dokaz o radnom iskustvu u području zdravstva ( ugovor o radu, rješenje, potvrda ranijeg poslodavca ) - presliku;

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u obzir.
Prijave se dostavljaju u roku 8 dana od objave na adresu:

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA
52 100  Pula, Flanatička 27

                                                                                   R a v n a t e l j

___________________
Ante Ivančić, dr. med.