Natječaj 10.07.2015.

 Prilog : Oglas

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA -CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA
52100 Pula, Flanatička 2710.07.2015.god.    o b j a v l j u j e
O G L A S


za prijam na rad u javnu službu  
1. DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE, SPECIJALIST PSIHIJATRIJE    Ispostave Istarskih domova zdravlja jedan/jedna(1) radnik/radnica – rad na određenovrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravlja;
2. DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE, SPECIJALIST RADIOLOGIJE

Ispostava Umag jedan/jedna(1) radnik/radnica – rad na određeno vrijeme, zamjena za

specijalizaciju;
3. DOKTOR/DOKTORICA OPĆE MEDICINE -  jedan/jedna (1) radnik/radnica

   Ispostava Poreč i Rovinj jedan/jedna(1) radnik/radnica - rad na određeno vrijeme zbog

zamjene privremeno odsutnih radnika i rad u turističkoj ambulanti;
4. DOKTOR/DOKTORICA DENTALNE MEDICINE - jedan/jedna (1) radnik/radnica

   Ispostava Pula - jedan/jedna (1) radnik/radnica

   – rad na određeno vrijeme zbog zamjene privremeno odsutne radnice;
5. STRUČNA PRVOSTUPNICA (baccalaurea) SESTRINSTVA (VŠS Medicinska sestra/tehničar)

   Ispostava Pula – dva/dvije (2) radnika/radnice - rad na određeno vrijeme - zamjena

privremeno odsutnih radnika;
6. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR SSS

   a) Ispostava Labin - jedan/jedna (1) radnika/radnice – rad na određeno vrijeme u turističkoj

ambulanti – privremeno povećanje opsega poslova;

   b) Ispostava Rovinj dva/dvije (2) radnika/radnice - rad na određeno vrijeme - zamjena

privremeno odsutnih radnika u ordinaciji obiteljske medicine i u djelatnost sanitetskog prijevoza;

   

7. NJEGOVATELJ/ICA

   Ispostava Labin jedan/jedna(1) radnik/radnica – na određeno vrijeme u djelatnosti

stacionara – zamjena privremeno odsutne radnice;

 

Uvjeti:  

Pod 1. Medicinski fakultet, specijalizacija iz psihijatrije, odobrenje za samostalni rad;

Pod 2. Medicinski fakultet, specijalizacija iz radiologije, odobrenje za samostalni rad;

Pod 3. Medicinski fakultet, odobrenje za samostalni rad;

Pod 4. Stomatološki fakultet, odobrenje za samostalni rad;

Pod 5. Medicinski fakultet ili Zdravstveno veleučilište, odobrenje za samostalni rad;

Pod 6. Medicinska škola općeg smjera, odobrenje za samostalni rad;

Pod 7. Tečaj za njegovatelje/njegovateljice;
Pristupnici trebaju dostaviti zamolbu s navedenom točkom i Ispostavom radnog mjesta:

  • Životopis
  • domovnica
  • dokaz o završenom obrazovanju - preslika
  • preslika uvjerenja iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda ) HZMIO o radnom stažu
  • preslika odobrenja za samostalni rad (licenca) – toč. 1. – 6.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u obzir.
Prijave se dostavljaju u roku 8 dana od objave na adresu:

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA
52 100  Pula, Flanatička 27

R a v n a t e lj

Ante Ivančić dr.med