Natječaj 10.06.2016.

Natječaj 10.06.2016.

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA -
CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA
52100 Pula, Flanatička 27
10.06.2016. god.
o b j a v l j u j e

N A T J E Č A J
za prijam na rad u javnu službu

1. DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE, SPECIJALIST GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE
Ispostava Pula - jedan/jedna (1) radnik/radnica - rad na određeno, do povratka djelatnika sa specijalizacije;

2. DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE za rad u turističkoj ambulanti
Ispostava Labin – jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica - rad na određeno vrijeme, zbog povećanog opsega posla

3. DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE za rad u turističkoj ambulanti
Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica - rad na određeno vrijeme, zbog povećanog opsega posla

4. DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE za rad u turističkoj ambulanti
Ispostava Umag – jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica - rad na određeno vrijeme, zbog povećanog opsega posla

5. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u djelatnosti sanitetskog prijevoza
Ispostava Rovinj – jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica – rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnog djelatnika

6. VOZAČ/VOZAČICA za rad u djelatnosti sanitetskog prijevoza
Ispostava Rovinj – jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica – rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

Uvjeti:
Pod 1: VSS - Medicinski fakultet, specijalizacija iz ginekologije i opstetricije, odobrenje za samostalni rad;
Pod 2: VSS – Medicinski fakultet, odobrenje za samostalni rad;
Pod 3: VSS – Medicinski fakultet, odobrenje za samostalni rad;
Pod 4: VSS – Medicinski fakultet, odobrenje za samostalni rad;
Pod 5: SSS – Medicinska škola općeg smjera, odobrenje za samostalni rad;
Pod 6: SSS – Škola za vozače motornih vozila;

Prijava za natječaj: Kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokumente:
• zamolbu
• životopis
• domovnicu
• dokaz o završenom obrazovanju
• dokaz o položenom stručnom ispitu – osim pod brojem 6.
• odobrenje za samostalni rad (licenca) – osim pod brojem 6.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u obzir. Prijave se dostavljaju u roku osam (8) dana od objave na adresu:
ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA 52100 Pula, Flanatička 27

R a v n a t e l j

Ante Ivančić dr. med.