Natječaj 10.05.2017.

Natječaj 10.05.2017.

 

KLASA: 100-01/17-01/09

URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/821-17-23

Pula, 10.05.2017.

 

NATJEČAJ

za prijam na rad u javnu službu

 

 1. DOKTOR MEDICINE, SPECIJALIST PEDIJATRIJE

Ispostava Labin – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog djelatnika

 1. DOKTOR MEDICINE, SPECIJALIST OBITELJSKE MEDICINE

Ispostava Labin - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog djelatnika

 1. DOKTOR MEDICINE

Ispostava Labin - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog djelatnika

 1. DOKTOR MEDICINE

Ispostava Pazin – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutne djelatnike

 1. MAGISTAR MEDICINSKE BIOKEMIJE

5.1. Ispostava Poreč - jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme

5.2. Ispostava Rovinj - jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme

 1. PRVOSTUPNICA SESTRINSTVA za rad u patronažnoj službi

Ispostava Pula - jedan (1) izvršitelj, zamjena za privremeno odsutnog djelatnika

 1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u turističkoj ambulanti

7.1. Ispostava Poreč – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, povećani opseg posla u turističkoj sezoni

7.2. Ispostava Rovinj – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, povećani opseg posla u turističkoj sezoni

7.3. Ispostava Umag – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, povećani opseg posla u turističkoj sezoni

 

Uvjeti:

 1. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, poslijediplomski specijalistički studij iz pedijatrije, odobrenje za rad,
 2. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, poslijediplomski specijalistički studij iz opće/obiteljske medicine, odobrenje za rad,
 3. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, odobrenje za rad,
 4. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, odobrenje za rad,
 5. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicinske biokemije, odobrenje za rad,
 6. Preddiplomski sveučilišni ili stručni studij sestrinstva, odobrenje za rad, položen vozački ispit,
 7. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad.

 

Prijava na natječaj - kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokumente:

 • zamolbu,
 • životopis,
 • domovnicu – preslika,
 • dokaz o završenom obrazovanju – preslika,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu – preslika,
 • odobrenje za samostalni rad (licenca) – preslika,
 • uvjerenje iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stažu,
 • vozačka dozvola – preslika (točka 6).

 

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj za prijem za rad u javnu službu mogu se prijaviti osobe oba spola.

 

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili usmenu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta o čemu će biti obaviješteni putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja - www.idz.hr. Ako kandidat ne pristupi razgovoru ili prethodnoj provjeri znanja u zakazano vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Istarski domovi zdravlja zadržavaju pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata te poništiti natječaj bez obrazloženja.

Kandidati će biti izviješteni o rezultatu izbora putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja – www.idz.hr nakon donošenja odluke o izboru kandidata.

 

 

Prijave se dostavljaju u roku 8 dana od objave na adresu:

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA

52 100 Pula, Flanatička 27

 

 

Ravnatelj

__________________

Ante Ivančić, dr. med.

Obavijest o izboru kandidata

KLASA: 100-01/17-01/69

URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/821-17-6

Pula, 05.06.2017.

 

Svim kandidatima

 

Obavijest

o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos

(objavljen u „Narodnim novinama“ 10. svibnja 2017. godine, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na internetskim stranicama Istarskih domova zdravlja)

 

Istarski domovi zdravlja (u daljnjem tekstu: Ustanova) obavještava kandidate koji su dostavili ponudu na javni natječaj Ustanove za poslove radnog mjesta – MAGISTAR MEDICINSKE BIOKEMIJE, rad na neodređeno vrijeme, Ispostava Poreč da je nakon provedenog postupka za prijam u radni odnos izabrana:

 

 • Branka Jukica

 

 •  

Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u Ustanovi.

 

 

 

Ravnatelj

Ante Ivančić, dr. med.

Obavijest o izboru kandidata -2

KLASA: 100-01/17-01/63

URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/821-17-9

Pula, 05.06.2017.

 

Svim kandidatima

 

Obavijest

o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos

(objavljen u „Narodnim novinama“ 10. svibnja 2017. godine, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na internetskim stranicama Istarskih domova zdravlja)

 

Istarski domovi zdravlja (u daljnjem tekstu: Ustanova) obavještava kandidate koji su dostavili ponudu na javni natječaj Ustanove za poslove radnog mjesta – PRVOSTUPNICA SESTRINSTVA za rad u patronažnoj službi, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog djelatnika, Ispostava Pula da je nakon provedenog postupka za prijam u radni odnos izabrana:

 

 • Vedrana Miloš

 

 •  

Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u Ustanovi.

 

 

 

Ravnatelj

Ante Ivančić, dr. med.

Obavijest o izboru kandidata - dr.med. -Pazin

KLASA: 100-01/17-01/65

URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/821-17-6

Pula, 28.06.2017.

 

Svim kandidatima

 

Obavijest

o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos

(objavljen u „Narodnim novinama“ 10. svibnja 2017. godine, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na internetskim stranicama Istarskih domova zdravlja)

 

Istarski domovi zdravlja (u daljnjem tekstu: Ustanova) obavještava kandidate koji su dostavili ponudu na javni natječaj Ustanove za poslove radnog mjesta –DOKTOR MEDICINE, Ispostava Pazin, rad na određeno vrijeme, da je nakon provedenog postupka za prijam u radni odnos izabrana:

 

 • Ivana Krnjus

 

Svim kandidatima prijavljenim na natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u Ustanovi.

 

 

Ravnatelj:

Ante Ivančić, dr. med.