Natječaj 10.05.2017.

Natječaj 10.05.2017.

KLASA: 100-01/17-01/09
URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/821-17-23
Pula, 10.05.2017.

NATJEČAJ

za prijam na rad u javnu službu

1.DOKTOR MEDICINE, SPECIJALIST PEDIJATRIJE
Ispostava Labin – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog djelatnika

2.DOKTOR MEDICINE, SPECIJALIST OBITELJSKE MEDICINE
Ispostava Labin - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog djelatnika

3.DOKTOR MEDICINE
Ispostava Labin - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog djelatnika

4.DOKTOR MEDICINE
Ispostava Pazin – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutne djelatnike

5.MAGISTAR MEDICINSKE BIOKEMIJE
5.1. Ispostava Poreč - jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme
5.2. Ispostava Rovinj - jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme

6.PRVOSTUPNICA SESTRINSTVA za rad u patronažnoj službi
Ispostava Pula - jedan (1) izvršitelj, zamjena za privremeno odsutnog djelatnika

7.MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u turističkoj ambulanti
7.1. Ispostava Poreč – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, povećani opseg posla u turističkoj sezoni
7.2. Ispostava Rovinj – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, povećani opseg posla u turističkoj sezoni
7.3. Ispostava Umag – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, povećani opseg posla u turističkoj sezoni

 

Uvjeti:

 1. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, poslijediplomski specijalistički studij iz pedijatrije, odobrenje za rad,
 2. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, poslijediplomski specijalistički studij iz opće/obiteljske medicine, odobrenje za rad,
 3. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, odobrenje za rad,
 4. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, odobrenje za rad,
 5. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicinske biokemije, odobrenje za rad,
 6. Preddiplomski sveučilišni ili stručni studij sestrinstva, odobrenje za rad, položen vozački ispit,
 7. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad.

Prijava na natječaj - kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokumente:

 • zamolbu,
 • životopis,
 • domovnicu – preslika,
 • dokaz o završenom obrazovanju – preslika,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu – preslika,
 • odobrenje za samostalni rad (licenca) – preslika,
 • uvjerenje iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stažu,
 • vozačka dozvola – preslika (točka 6).

 

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj za prijem za rad u javnu službu mogu se prijaviti osobe oba spola.

 

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili usmenu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta o čemu će biti obaviješteni putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja - www.idz.hr. Ako kandidat ne pristupi razgovoru ili prethodnoj provjeri znanja u zakazano vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Istarski domovi zdravlja zadržavaju pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata te poništiti natječaj bez obrazloženja.

Kandidati će biti izviješteni o rezultatu izbora putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja – www.idz.hr nakon donošenja odluke o izboru kandidata.

 

Prijave se dostavljaju u roku 8 dana od objave na adresu:

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA

52 100 Pula, Flanatička 27

 

Ravnatelj

Ante Ivančić, dr. med.

 

 

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos

MAGISTAR MEDICINSKE BIOKEMIJE - Branka Jukica

PRVOSTUPNICA SESTRINSTVA za rad u patronažnoj službi - Vedrana Miloš

DOKTOR MEDICINE - Ivana Krnjus