Natječaj 1.8.2015.

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA -

CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA
Flanatička 27, 52100 Pula
01.08.2015.

o b j a v l j u j e

N A T J E Č A J

za prijem na rad u javnu službu

1. DOKTOR/DOKTORICA OPĆE MEDICINE - jedan/jedna (1) radnik/radnica
Ispostava Pula- rad na određeno vrijeme, do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravlja za rad na neodređeno
vrijeme;

2. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR SSS – jedan/jedna(1) radnik/radnica
Ispostava Pula – rad na određeno vrijeme, do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravlja za rad na
neodređeno vrijeme;

3. FARMACEUTSKI TEHNIČAR – jedan/jedna (1) radnik/radnica
Ispostava Rovinj – rad na određeno vrijeme, radi povećanja opsega poslova za vrijeme turističke sezone i
zamjena za odsutne radnike;

4. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR SSS – jedan/jedna(1) radnik/radnica
Ispostava Rovinj – rad na određeno vrijeme, zamjena za odsutne radnike;

5. VIŠI STRUČNI SAVJETNIK ZA PLAN I ANALIZU - jedan/jedna (1) radnik/radnica
Ispostava Pula – rad na neodređeno vrijeme.

Opći Uvjeti:

Pod 1. VSS – Medicinski fakultet, odobrenje za samostalni rad;
Pod 2. SSS – Medicinska škola, odobrenje za samostalni rad;
Pod 3. SSS – Farmaceutska škola, odobrenje za samostalni rad;
Pod 4. SSS – Medicinska škola, odobrenje za samostalni rad;
Pod 5. VSS – Diplomski sveučilišni studij ekonomskog usmjerenja.

Posebni uvjeti:

Pod 5. - najmanje 6 mjeseci iskustva u zdravstvenoj ustanovi
- prije donošenja odluke o odabiru kandidata provesti će se testiranje u svrhu provjere znanja,vještina
i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se kandidat prima.

Prijava za natječaj: Kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokumente:
• zamolbu s navedenim rednim brojem radnog mjesta za kojeg se natječe,
• životopis,
• domovnicu,
• dokaz o završenom obrazovanju,
• odobrenje za samostalni rad (licenca) - za točku 1. i 2.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u obzir. Prijave se dostavljaju u roku osam dana od objave na adresu: ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA 52 100 Pula, Flanatička 27

R a v n a t e lj
Ante Ivančić dr.med.